Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyNefrologie pod drobnohledem Slazené nápoje a chronické onemocnění ledvin

Slazené nápoje a chronické onemocnění ledvin

Nová americká studie přináší další důkazy o negativním vlivu rostoucí spotřeby cukru na zdraví. Z jejích výsledků totiž vyplývá, že vyšší příjem slazených nealkoholických nápojů může být spojen se zvýšeným rizikem chronického onemocnění ledvin.

Studie zkoumala vliv spotřeby nápojů na zdraví ledvin

Vědci analyzovali údaje o konzumaci nápojů u přibližně 3 tisíc afroamerických mužů a žen se zdravými ledvinami a zkoumali vztah mezi individuální spotřebou nápojů a rizikem vzniku chronického onemocnění ledvin. Na počátku studie byl průměrný věk účastníků 54 let, 64 % bylo ženského pohlaví a průměrný odhad glomerulární filtrace eGFR činil 98 ml/min na 1,73 m2. U 6 % (185) účastníků výzkumu se během průměrné doby sledování 8 let objevilo chronické onemocnění ledvin (definované jako nález eGFR < 60 ml/min na 1,73 m2 a pokles eGFR o 30 %).

Sladké nápoje zvyšují riziko onemocnění ledvin

Vědci dále zjistili, že zvýšená spotřeba slazených nápojů (konkrétně u skupiny účastníků, jejichž pitný režim představovala kombinace slazených limonád, slazených ovocných šťáv a vody) byla spojena s významně vyšší pravděpodobností vzniku chronického onemocnění ledvin. Osoby s nejvyšší spotřebou této kombinace nápojů měly o 61 % vyšší pravděpodobnost vzniku chronického onemocnění ledvin než ty s nejnižším příjmem. Uvedené výsledky podle autorů studie přispívají k rostoucímu množství již existujících vědeckých prací, které se zabývají negativními zdravotními důsledky konzumace slazených nápojů.

Zdroj: https://cjasn.asnjournals.org/content/14/1/49 https://medicalxpress.com/…-higher.html

27. 2. 2019 | Redakce ledviny.cz | Nefrologie pod drobnohledem

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.