Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyNefrologie pod drobnohledem Snížená funkce ledvin vede k poklesu kognitivních funkcí

Snížená funkce ledvin vede k poklesu kognitivních funkcí

Americká studie odhalila skutečnost, že snížená funkce ledvin je spojena s poklesem kognitivních funkcí, zejména globální kognitivní funkce, abstraktního uvažování a verbální paměti. Jde o první studii svého druhu popisující změny v několika oblastech kognitivních funkcí s cílem určit, které konkrétní dovednosti jsou nejvíce postiženy u jedinců s poruchou funkce ledvin.

Kognitivní funkce

Kognitivní funkce jsou všechny myšlenkové procesy, které nám umožňují rozpoznávat, pamatovat si, učit se a přizpůsobovat se neustále se měnícím podmínkám prostředí. Patří sem paměť, koncentrace, pozornost, rychlost myšlení a porozumění informacím. Jednotlivé kognitivní funkce jsou umístěny v různých částech mozku.

Mozek a ledviny

Odborníci vycházeli z předpokladu, že funkce obou orgánů, mozku i ledvin, jsou výrazně ovlivněny kardiovaskulárním systémem, tedy i krevním tlakem a případnou hypertenzí. Je tedy možné očekávat, že změny v jednom z těchto orgánů budou doprovázeny změnami v druhém. Podrobně zkoumali údaje 590 pacientů, a to na začátku výzkumu a po pěti letech. Zjišťovali změny ve funkci ledvin v průběhu této doby a jejich spojitost se změnami kognitivních funkcí.

Včasnou léčbou chráníme myšlení

V rámci výzkumu bylo zjištěno, že s poklesem renálních funkcí dochází také k celkovému poklesu kognitivních funkcí, zejména abstraktního uvažování a verbální paměti.

Podle autorů studie tyto výsledky upozorňují na důležitost včasné diagnostiky a léčby chronického onemocnění ledvin. Zároveň však dodávají, že zjištěný pokles kognitivních funkcí není, ve srovnání s lidmi s demencí nebo kognitivní poruchou, tak rozsáhlý, že by pacientům zabraňoval spolupracovat při léčbě onemocnění ledvin.

Zdroj: http://www.sciencedaily.com/…19093659.htm

7. 3. 2013 | Redakce Ledviny.cz | Nefrologie pod drobnohledem

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.