Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyTransplantace Současné provedení transplantace ledvin a bariatrické operace může být bezpečné

Současné provedení transplantace ledvin a bariatrické operace může být bezpečné

Transplantace ledvin bývá často kontraindikována u pacientů, kteří jsou obézní, a to kvůli zvýšenému riziku chirurgických komplikací, zejména infekcí. Lékaři z klinického centra při Illinoiské univerzitě v Chicagu testovali nový přístup – roboticky asistovanou operaci, při níž je současně provedena transplantace ledvin a chirurgická léčba obezity. Tento postup otevírá nové možnosti obézním pacientům se selháním ledvin.

Bariatrická operace může podpořit úspěch transplantace

Obezita je jedním z důležitých rizikových faktorů pro onemocnění ledvin, a proto robotické provedení bariatrické operace společně s transplantací ledviny je podle autorů výzkumu logickým krokem. Jedinou operaci se mohou zvýšit šance na úspěch transplantace, protože úbytek hmotnosti, ke kterému u pacienta následně dojde, pomáhá zlepšit srdeční funkce a snížit zátěž nového orgánu. Výzkum proběhl v letech 2012 až 2019 a novou metodou bylo operováno 20 pacientů, jejichž průměrný index tělesné hmotnosti neboli BMI činil 44 (BMI 30 a vyšší svědčí o obezitě). Jedenáct pacientů podstoupilo roboticky asistovanou operaci zahrnující transplantaci ledvin a tzv. rukávovou gastrektomii, která je jednou z nejčastějších postupů chirurgické léčby obezity. Devět pacientů podstoupilo samotnou roboticky asistovanou transplantaci ledvin. Všichni pacienti byli edukování ohledně redukce hmotnosti a účastnili se programu hubnutí pod lékařským dohledem.

Pacienti, kteří podstoupili oba zákroky, byli pod anestézii přibližně o 1 hodinu déle než ti, kteří podstoupili pouze samostatnou transplantaci ledvin. U dvou pacientů ve skupině s transplantací ledvin došlo k odmítnutí orgánu. Ve skupině s transplantací ledviny provedenou společně s bariatrickou operací u žádného pacienta k odmítnutí orgánu nedošlo.

Současné provedení obou zákroků bylo bezpečné

Rok po operaci ve skupině pacientů s kombinovaným zákrokem pokleslo BMI v průměru o devět jednotek. Naopak ve skupině, která podstoupila pouze transplantaci došlo k průměrnému nárůstu BMI o dva body. První výsledky tak naznačují, že simultánní provedení roboticky asistované transplantace ledvin a bariatrického zákroku, kdy se konečné stadiu onemocnění ledvin a obezita řeší současně v rámci jediné operace a jediného podání anestézie, může být bezpečné a účinně pomoci se snížením BMI.

Zdroj: https://medicalxpress.com/…ht-loss.html https://onlinelibrary.wiley.com/…11/ajt.16322

7. 1. 2021 | Redakce ledviny.cz | Transplantace

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.