Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyNefrologie pod drobnohledem Špatná funkce ledvin brání průtoku krve do mozku

Špatná funkce ledvin brání průtoku krve do mozku

Špatná funkce ledvin pravděpodobně negativně ovlivňuje průtok krve mozkem a mohla by být spojena se vznikem cévní mozkové příhody a demencí, a to nezávisle na známých rizikových faktorech pro kardiovaskulární onemocnění.

Zkoumána souvislost mezi funkcí ledvin a mozku

Nedávného výzkumu, který se soustředil na úzkou souvislost mezi funkcí ledvin a průtokem krve mozkem, se zúčastnilo více než 2 a půl tisíce jedinců s průměrným věkem 56,6 let. Výběr účastníků nebyl omezen na pacienty s chronickým onemocněním ledvin, ale zahrnoval běžnou populaci bez zjevného onemocnění ledvin na začátku studie.

Špatná funkce ledvin zvyšuje riziko mrtvice a demence

U osob s horší funkcí ledvin byl pozorován nižší průtok krve mozkem, a tedy vyšší pravděpodobnost cévní mozkové příhody či demence. U jedinců s vysokým průtokem krve mozkem nebyl žádný podobný vztah pozorován.

Onemocnění ledvin může zhoršit funkci mozku

Výzkumníci také zjistili, že jedinci jak s nízkou úrovní odhadované glomerulární filtrace, tak s nízkým průtokem krve mozkem byli méně úspěšní v testech kognitivních schopností ve srovnání s jejich protějšky s vysokou úrovní funkce ledvin a vysokým průtokem krve mozkem.

Z výsledku výzkumu vyplývá, že onemocnění ledvin by nemělo být posuzováno izolovaně. Je důležité brát v úvahu také spojitost mezi nedostatečností ledvin a funkcí mozku. Vzhledem ke zkoumané skupině lze výsledky studie vztáhnout nejen na pacienty s onemocněním ledvin, ale na širokou populaci, kde podobné výsledky mohou pomoci v preventivní péči.

Zdroje: http://www.medscape.com/…ticle/849423 http://jasn.asnjournals.org/…118.abstract

12. 9. 2015 | Redakce Ledviny.cz | Nefrologie pod drobnohledem

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.