Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyTransplantace Studie kvantifikovala riziko selhání ledvin u žijících dárců

Studie kvantifikovala riziko selhání ledvin u žijících dárců

Vědci vyvinuli metodu, která umožňuje odhad individuálních rizik pro rozvoj selhání ledvin u dárců orgánu. Mohla by být užitečná nejen pro osoby, které zvažují darování ledviny, ale i při stanovení prognózy dlouhodobého rizika u žijících dárců a pro ošetřující lékaře monitorující jejich zdravotní stav.

Riziko selhání ledvin představuje pouze 1 případ na 10 tisíc dárců

Ačkoliv dlouhodobé studie živých dárců ledvin udávají nízký výskyt předčasného úmrtí a selhání ledvin, dosud nejsou k dispozici individuální postupy k odhadu rizik založené na konkrétních individuálních charakteristi­kách dárců.

V rámci rozsáhlé studie provedené na Lékařské fakultě Univerzity Johnse Hopkinse v Baltimoru v USA vědci prozkoumali údaje téměř 134 tisíc žijících dárců ledvin. Celková rizika byla poměrně nízká: autoři odhadují, že průměrné riziko selhání ledvin představuje pouze 1 případ na 10 tisíc dárců do 5 let od darování a pouze 34 případů na 10 tisíc dárců do 20 let od darování. Zvýšené riziko bylo spojeno s mužským pohlavím, vyšším věkem a vyšším indexem tělesné hmotnosti (BMI).

Žijící dárci by měli vědět více o možných rizicích

Výzkumy naznačují, že pro jedince, kteří darují ledvinu, pravděpodobně existují pouze minimální zdravotní důsledky. Stále však pro tuto hypotézu neexistuje dostatek vědeckých důkazů. Autoři zmíněné studie upozorňují na to, že žijící dárci ledvin dobrovolně podstupují operaci, která pro ně nepředstavuje žádný zdravotní přínos, a proto je povinností transplantační komunity poskytnout jim co nejpřesnější odhady dlouhodobých zdravotních rizik takového zákroku.

Zdroje: https://medicalxpress.com/…-donors.html#jCp http://jasn.asnjournals.org/…N.2016101084

27. 6. 2017 | Redakce Ledviny.cz | Transplantace

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.