Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyŽivot s dialýzou Svědění u starších pacientů na dialýze

Svědění u starších pacientů na dialýze

Neustupující svědění je jednou z nejčastějších komplikací u starších pacientů na dialýze, které se objevuje u 50–90 % těchto nemocných. Vážně ovlivňuje kvalitu jejich života a dlouhodobé přežití. Již dříve bylo zjištěno, že hromadění určitého typu látek se střední velikostí molekul je důležitým faktorem, který se podílí právě na vzniku závažného svědění.

Podezřelé látky a svědění

Studie, která zkoumala souvislosti mezi zmíněnými látkami a nepříjemnou komplikací v podobě svědění, se zúčastnilo 67 starších pacientů na dialýze. 25 z nich bylo léčeno hemodialýzou, 20 hemodialýzou v kombinaci s hemodiafiltrací a 22 pacientů peritoneální dialýzou. Byla použita tzv. low‑flux hemodialýza neboli hemodialýza s low‑flux membránou, která propouští pouze malé molekuly a pro všechny ostatní je nepropustná. Hemodiafiltrace naopak odstraňuje molekuly se střední a vyšší velikostí. Před zahájením první dialyzační procedury byly měřeny hladiny zkoumaných látek se střední velikostí molekul, konkrétně se jednalo o tzv. β2-mikroglobulin (β2-MG) a intaktní parathormon (iPTH). Další měření proběhlo po 8 a 12 týdnech. Během těchto období byla také zjišťována intenzita kožního svědění a rychlost ústupu tohoto svědění.

Důležitý je typ dialýzy

Po 8 a 12 týdnech od první dialýzy došlo k významnému snížení hladiny zmíněných látek v krvi u skupiny léčené hemodialýzou v kombinaci s hemodiafiltrací a peritoneální dialýzou. U pacientů pouze na hemodialýze s low‑flux membránou se však neprojevily žádné podstatné rozdíly. Ústup svědění po 12 týdnech léčby byl zaznamenán u 68,18 % pacientů na peritoneální dialýze, u 60 % pacientů, kteří se léčili hemodiafiltrací, a u 24 % nemocných na hemodialýze.

Podle autorů studie jsou peritoneální dialýza a hemodiafiltrace ve srovnání s low-flux hemodialýzou účinné při odstraňování látek, které se podílejí na vzniku svědění, a pomáhají tak při tlumení tohoto nepříjemného symptomu u starších pacientů na dialýze. Samotná hemodialýza s low-flux membránou se jeví jako málo účinná.

Zdroj: http://www.ijge-online.com/…e/S1873-9598(14)00095–7/fulltext

3. 2. 2015 | Redakce Ledviny.cz | Život s dialýzou

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.