Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyŽivot s dialýzou U některých dětí na dialýze se funkce ledvin obnoví

U některých dětí na dialýze se funkce ledvin obnoví

Zhruba u 2 % dětských pacientů na dialyzační léčbě dochází do 2 let po zahájení dialýzy k obnovení funkce ledvin. Vyplývá to z výsledků rozsáhlého výzkumu vědců z Amsterodamské univerzity.

Průměrně po 5 měsících na hemodialýze se mohou ledviny zotavit

Vědci ve své studii zkoumali, v jaké míře dochází k obnově funkce ledvin u velké skupiny dětských pacientů na udržovací dialyzační léčbě. Jednalo se o přibližně 6,5 tisíce dětí z 36 evropských zemí, které zahájily dialýzu před dosažením 15 let věku. Zjistili, že 2 roky po zahájení dialýzy došlo u 2 % pacientů k obnovení funkce ledvin, průměrně přibližně již po 5 měsících na dialýze. Obnovení funkce se nejčastěji objevilo u pacientů s vaskulitidou (11 %), s ischemickým selháním ledvin (12 %) a hemolyticko-uremickým syndromem (13 %) ve srovnání s pacienty s vrozenými anomáliemi ledvin a močových cest. Obnovení funkce bylo také spojeno s mladším věkem a zahájením hemodialýzy místo peritoneální dialýzy.

Ne u všech dětských pacientů je obnovená funkce ledvin trvalá

U téměř třetiny pacientů, u nichž došlo k obnovení funkce ledvin, byl tento stav bohužel pouze přechodný a museli se průměrně po 20 měsících opět vrátit k dialyzační léčbě. Přesto se autoři výzkumu na základě uvedených zjištění domnívají, že existuje klinicky významná šance na obnovení funkce ledvin u dětských pacientů na dialýze trpících vaskulitidou, ischemickým selháním ledvin a hemolytickým uremickým syndromem, která by měla být brána v úvahu při plánování transplantace ledvin u těchto dětí.

Zdroj: https://www.renalandurologynews.com/…icle/803140/ https://cjasn.asnjournals.org/…CJN.01500218

19. 11. 2018 | Redakce ledviny.cz | Život s dialýzou

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.