Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyŽivot s dialýzou Vazače fosfátů nenarušují výživu

Vazače fosfátů nenarušují výživu

Výsledky malé studie s pacienty na hemodialyzační léčbě ukázaly, že pravidelné užívání vazačů fosfátů nevedlo ke špatné výživě ani nechutenství.

Hemodialyzovaní pacienti jsou ohroženi špatným výživovým stavem

K nedostatečné výživě u hemodialyzovaných pacientů může přispět mnoho faktorů, včetně nedostatečné dialýzy, špatné kontroly glykémie, nerovnováhy tekutin, zánětu, komorbidit, nízkého socioekonomického stavu a dokonce deprese. Studie provedená v Izraeli hodnotila, zda rutinní užívání vazačů fosfátů (sevelamer karbonát nebo lanthanum karbonát) spolu s vedlejšími účinky v podobě trávicích potíží vedou také ke snížení chuti k jídlu a špatnému výživovému stavu. 78 pacientů (průměrný věk 67,5 let; 34,6 % žen) podstupujících hemodialýzu bylo rozděleno do 3 skupin: 25 užívalo sevelamer, 24 užívalo lanthan a 29 neužívalo žádné vazače fosfátů v předchozích 3 měsících. Pacienti zapisovali 3 dny (den dialýzy, nedialyzační den a víkendový den) veškerou zkonzumovanou stravu. Pacienti také hodnotili chuť k jídlu za poslední týden podle 5 bodové stupnice. A udávali také pocit hladu, plnosti a touhu po jídle na vizuální analogové škále po standardním jídle při dialyzační proceduře.

Vazače fosfátů zvyšují pocit plnosti, ale nesnižují příjem stravy

Výsledky týkající se chuti k jídlu, příjmu stravy, biochemických hodnot stavu výživy, antropometrického měření a skóre hodnocení podvýživy a zánětu byly ve všech 3 skupinách podobné. Pravděpodobnost pocitu plnosti byla u skupin s vazači fosfátů 5krát vyšší než u kontrolní skupiny pacientů. Nicméně pocit plnosti nesnížil příjem živin. Pravidelné užívání vazačů fosfátu nebylo u zkoumaných pacientů spojeno s nechutenstvím, sníženým příjmem potravy ani špatným výživovým stavem. Výsledky se nelišily ani pro různé typy užívaných léků.

Zdroj: https://www.renalandurologynews.com/…icle/821387/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30485918

5. 3. 2019 | Redakce ledviny.cz | Život s dialýzou

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.