Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyNefrologie pod drobnohledem Více fosforu v krvi zvyšuje riziko selhání transplantované ledviny

Více fosforu v krvi zvyšuje riziko selhání transplantované ledviny

Podle nových zjištění je každé zvýšení fosforu v séru o 0,32 mmol/l u pacientů po transplantaci ledvin spojeno se zvýšením rizika selhání štěpu o 36 % a zvýšením úmrtnosti o 21 %.

Nejvyšší hladiny sérového fosforu zdvojnásobily riziko selhání štěpu

Data pro analýzu byla získána z americké studie zkoumající zdravotní výsledky pacientů po transplantaci. Celkem u 3 138 pacientů byly na počátku výzkumu zjišťovány hladiny sérového fosforu. Naměřené hodnoty se pohybovaly v rozmezí od 0,08 do 2,69 mmol/l a průměr činil 0,99 mmol/l.

Během 4 let sledování bylo u zkoumaných osob diagnostikováno 436 případů kardiovaskulárního onemocnění, 238 případů selhání transplantovaného orgánu a došlo ke 348 případům úmrtí. Vědci zjistili, že každé zvýšení koncentrace fosforu v séru o 0,32 mmol/l bylo spojeno s významným 36% zvýšením rizika selhání transplantátu a o 21 % zvýšeným rizikem celkové úmrtnosti. Pacienti ve skupině s nejvyššími hladinami sérového fosforu (1,27 mmol/l nebo vyššími) měli dvojnásobné riziko selhání transplantátu ve srovnání s pacienty s nejnižšími hladinami (0,81 mmol/l nebo nižšími).

Vyšší hladiny fosforu mohou mít negativní vliv i po transplantaci

Výsledky studie tak naznačují, že vyšší hladiny fosforu v séru mohou mít významný negativní dopad na přežití štěpu a úmrtnost pacientů po transplantaci ledviny. Pro potvrzení uvedených zjištění však bude potřeba dalších studií.

Zdroje: www.renalandurologynews.com/…icle/689979/ www.ajkd.org/…e/S0272-6386(17)30675–3/fulltext

6. 11. 2017 | Redakce Ledviny.cz | Nefrologie pod drobnohledem

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.