Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyŽivot s dialýzou Více nemusí vždy znamenat lépe

Více nemusí vždy znamenat lépe

Některé výzkumy z nedávné doby naznačují, že častější hemodialýza ve srovnání s konvenční třikrát týdně probíhající hemodialýzou může prodloužit život pacientů se selháním ledvin. Pokud je tomu skutečně tak, jaká je kvalita těchto let života „navíc“? Častější dialýza je časově náročnější a vybírá si tak od pacientů svou daň. Jedna z posledních studií navíc tvrdí, že nezlepšuje fyzické zdraví pacientů tak, jak by se dalo očekávat.

Více dialýzy, lepší zdraví?

Selháním ledvin trpí více než 2 miliony lidí po celém světě. Mnoho z nich dlouhodobě dochází na hemodialýzu a často trpí nejrůznějšími zdravotními potížemi.

Vědci a lékaři se snaží zjistit, zda zvýšení frekvence dialyzačních procedur může zlepšit nebo alespoň zachovat u těchto nemocných přiměřené tělesné zdraví tím, že se mimo jiné sníží nadměrný objem tělesných tekutin, podpoří fyzická výkonnost, zlepší výživový stav a zachová svalová hmota.

Denní versus noční dialýza

Americký vědecký tým testoval přínos častější dialýzy tak, že sledoval tělesné změny u pacientů zařazených do dvou programů: denní hemodialýzy a noční hemodialýzy. Sledovaní pacienti podstupovali buď častou hemodialýzu (šestkrát za týden) nebo konvenční hemodialýzu (třikrát týdně) po dobu jednoho roku. Všichni pacienti v denním programu byli léčeni na klinice, zatímco téměř všichni v nočním programu prováděli dialýzu doma během spánku.

Hlavní zjištění

  • Mezi 245 pacienty v denním programu, nebyly u těch, kteří podstoupili častější hemodialýzu, zjištěny žádné významné změny ve fyzickém stavu, avšak oni sami se cítili fyzicky i zdravotně lépe.
  • Z 87 účastníků v nočním programu neprokázali pacienti na častější dialýze žádné zlepšení svého fyzického stavu, ani se sami necítili fyzicky nebo zdravotně lépe ve srovnání s nemocnými na konvenční hemodialýze. Avšak pacienti v obou skupinách vykazovali po uplynutí jednoho roku zlepšení fyzického stavu, ačkoliv pravým důvodem zlepšení může být přechod do domácího ošetření.

Zdroj:

renalbusiness.com

16. 5. 2012 | Redakce Ledviny.cz | Život s dialýzou

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.