Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyŽivot s dialýzou Vláknina může zlepšit výsledky dialýzy

Vláknina může zlepšit výsledky dialýzy

Četné látky rozpuštěné v moči jsou produkty činnosti střevních bakterií. Dvě takové sloučeniny – konjugáty 3-hydoxyindolu a p-kresolu se sulfáty – bývají spojeny s nepříznivými zdravotními výsledky při selhání ledvin. Vědci se rozhodli otestovat, zda zvýšený příjem vlákniny ve stravě může vést ke snížení hladin těchto látek v krevní plazmě u pacientů na hemodialýze.

Vláknina ovlivňuje hladiny látek v plazmě

56 pacientů na hemodialýze bylo náhodně rozřazeno do 2 skupin. 28 osob užívalo denně doplňky stravy obsahující rezistentní škrob (speciální typ škrobu řadícího se k vláknině, který odolává procesu trávení a prochází trávicím traktem nezměněn), kontrolní skupině s 28 jedinci byl podáván standardní škrob. Studie probíhala po dobu 6 týdnů. 40 pacientů (20 v každé skupině) dokončilo studii a byli zahrnuti do konečné analýzy. Hladiny sledovaných látek v plazmě byly měřeny na začátku a v 6. týdnu studie.

Zvýšený příjem rezistentního škrobu po dobu 6 týdnů významně snížil hladinu obou sledovaných látek. Nicméně snížení hladiny konjugátu p-kresolu nebylo tak výrazné a nedosáhlo statistické významnosti.

Vláknina místo intenzivnější dialýzy

Zvýšený příjem vlákniny u hemodialyzovaných pacientů může snížit hladiny látek rozpuštěných v moči původem z tlustého střeva, konkrétně sulfátových konjugátů 3-hydoxyindolu a p-kresolu, aniž by bylo nutné zintenzivnit dialyzační léčbu. Podle autorů jsou však nutné další studie, aby bylo možné potvrdit širší klinický přínos pro dialyzované pacienty.

Zdroj: http://cjasn.asnjournals.org/…9/1603.short?…

27. 11. 2014 | Redakce Ledviny.cz | Život s dialýzou

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.