Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyŽivot s dialýzou Vliv kouření, alkoholu, marihuany a tvrdých drog na onemocnění ledvin

Vliv kouření, alkoholu, marihuany a tvrdých drog na onemocnění ledvin

Doposud publikované studie naznačují spojitost užívání tabáku, alkoholu a drog s chronickým onemocněním ledvin. Pro potvrzení těchto zjištění byla ve Spojených státech provedena analýza, která zkoumala, zda je u pacientů s chronickým onemocněním ledvin užívání těchto látek spojeno se zhoršováním jejich nemoci a celkovou úmrtností.

Více než 10 % kouří a třetina užívá marihuanu

Studie se zúčastnilo přibližně 4 tisíce pacientů s chronickým onemocněním ledvin, u nichž bylo zjišťováno, zda kouří tabák, užívají alkohol, marihuanu nebo těžké drogy, a to na počátku studie a poté vždy při každoroční kontrole. Při zahájení studie bylo mezi účastníky studie 13 % kuřáků, 20 % pacientů pilo alkohol, 33 % užívalo marihuanu a 12 % tvrdé drogy. Pacienti byli sledováni průměrně po dobu 5,5 roku. Zhoršení chronického onemocnění ledvin bylo definováno jako selhání ledvin nebo snížení eGFR (odhad glomerulární filtrace) na polovinu. V úvahu bylo bráno jak současné, tak dlouhodobé užívání uvedených látek.

Tvrdé drogy podporují progresi onemocnění ledvin

Z výsledků studie vyplývá, že užívání tvrdých drog je spojeno s vyšším rizikem progrese chronického onemocnění ledvin a celkové úmrtnosti. Kouření tabáku bylo u pacientů s chronickým onemocněním ledvin spojeno s vyšším rizikem celkové úmrtnosti a konzumace alkoholu pak s nižším rizikem celkové úmrtnosti.

Zdroj: https://www.enp-era-edta.org/article/416 https://cjasn.asnjournals.org/…ent/13/7/993

18. 10. 2018 | Redakce ledviny.cz | Život s dialýzou

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.