Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyNefrologie pod drobnohledem Vliv obezity na funkci ledvin

Vliv obezity na funkci ledvin

O souvislosti mezi obezitou a zvýšeným výskytem chronického onemocnění ledvin se mezi odborníky hovoří již delší dobu. Existují přesvědčivé důkazy, že obezita negativně ovlivňuje funkci ledvin prostřednictvím různých mechanismů. Může působit buď přímo, prostřednictvím zmnožení tukové tkáně v ledvinách, nebo nepřímo, např. díky hypertenzi nebo diabetu, které vznikají v důsledku obezity. Nový výzkum tyto domněnky jen potvrzuje. Ukazuje totiž, že obezita zvyšuje riziko rychlé ztráty funkce ledvin, a to zejména u starších pacientů.

Obezita snižuje funkci ledvin

Rozsáhlá studie zkoumala údaje více než 3 milionů amerických veteránů, jejichž průměrný věk činil 60 let. Pacienti byli průměrně sledováni po dobu téměř 7 let. BMI (index tělesné hmotnosti) 30 a více byl spojen s rychlou ztrátou funkce ledvin u pacientů s odhadem glomerulární filtrace nejméně 60 ml/min/1,73 m2, což se výrazněji projevovalo u starších pacientů. Pacienti s BMI alespoň 25, ale nižším než 30 (nadváha) vykazovali nejnižší riziko rychlého poklesu funkce ledvin.

Vysoké BMI působí v dlouhodobém horizontu

Ačkoliv vysoké BMI má dopad na funkci ledvin již v mladém věku, podstatná změna funkce a struktury ledvin se projeví až v dlouhodobém horizontu. To je pravděpodobně důvod, proč se dopad obezity nejzřetelněji ukazuje u jedinců, kteří byli vystaveni účinkům obezity po nejdelší dobu, tedy až ve starším věku, jak ukazují výsledky studie. I přes jistá omezení studie (např. účast převážně mužů a vysoký výskyt přidružených chorob u zkoumaných osob) podporují uvedené výsledky význam prevence obezity již v mladém věku.

Zdroje:

www.renalandurologynews.com/…ticle/436322 www.thelancet.com/…IIS2213-8587(15)00128-X/abstract

20. 10. 2015 | Redakce Ledviny.cz | Nefrologie pod drobnohledem

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.