Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyAktuality Vliv symbiotik na trávicí potíže hemodialyzovaných pacientů

Vliv symbiotik na trávicí potíže hemodialyzovaných pacientů

Cílem dvouměsíční studie bylo zhodnotit účinek symbiotika – gelu tvořeného směsí bakterií mléčného kvašeni (probiotik) a inulinu (tzv. prebiotikum, které slouží jako zdroj výživy probiotických bakterií) na přítomnost a závažnosti gastrointesti­nálních potíží u dialyzovaných pacientů. 22 pacientům bylo poskytnuto nutriční poradenství a zároveň užívali výše zmíněný gel. Dalších 20 pacientů také prošlo programem výživového poradenství, ale užívali pouze placebo. Výskyt epizod trávicích potíží byl hodnocen pomocí rozhovoru a jejich závažnost pomocí sebehodnotícího dotazníku. Dále byly posuzovány biochemické parametry, zánětlivé ukazatele a výživový stav pacienta.

Pacienti užívající symbiotika udávali po dvou měsících léčby významné snížení výskytu některých trávicích potíží, jako je zvracení, pálení žáhy a bolest břicha, i významné snížení závažnosti těchto potíží ve srovnání s kontrolní skupinou. Navíc tito pacienti vykazovali vyšší, i když stále ne statisticky významný, pokles výskytu podvýživy a snížení hladiny zánětlivých ukazatelů. Navíc nebyly zjištěny žádné nežádoucí vedlejší účinky související s podáváním uvedených symbiotik. Autoři studie došli k závěru, že užívání symbiotik je bezpečný a snadný způsob, jak zlepšit trávicí potíže u dialyzovaných pacientů. Zároveň však dodávají, že pro potvrzení těchto výsledků budou zapotřebí klinické studie s delší dobou sledování a vyšším počtem zkoumaných pacientů.

listopad 2014

Zdroj: http://www.jrnjournal.org/…e/S1051-2276(14)00187–3/abstract

27. 12. 2014 | redakce Ledviny.cz | Aktuality

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.