Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyAktuality Vliv vitaminu D na srdeční funkci

Vliv vitaminu D na srdeční funkci

Rozšíření levé síně úzce souvisí s funkcí levé komory srdce a je spojeno se zvýšeným výskytem kardiovaskulárních nemocí a úmrtím z kardiovasku­lárních příčin. Je známo, že vitamin D snižuje úmrtnost z důvodu srdečně-cévních chorob a ovlivňuje funkci srdce, stále však chybí přesvědčivé důkazy. Odborníci hodnotili vliv vitaminu D na funkci srdce u pacientů s chronickým onemocněním ledvin. 196 pacientů s chronickým onemocněním ledvin a mírnou až střední hypertrofií levé komory bylo rozděleno do dvou skupin, jedna byla léčena po dobu 48 týdnů vitaminem D, druhá dostávala placebo. Z výsledků výzkumu vyplývá, že 48 týdnů léčby vitaminem D snížilo objem levé síně u pacientů s hypertrofií levé komory a chronickým onemocněním ledvin. Závěry studie však vyžadují další potvrzení.

Zdroj: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23194491

11. 2. 2013 | Redakce Ledviny.cz | Aktuality

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.