Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyNefrologie pod drobnohledem Vysoký příjem tekutin snižuje riziko vzniku ledvinových kamenů

Vysoký příjem tekutin snižuje riziko vzniku ledvinových kamenů

Ledvinové kameny vznikají z látek, které jsou za normálních okolností v moči rozpustné. Při změně podmínek však může dojít k jejich krystalizaci a postupné proměně v nerozpustný konkrement. Výzkumy z poslední doby ukazují, že vysoký příjem tekutin je efektivní a bezpečný způsob prevence ledvinových kamenů. Navíc bylo zjištěno, že s rizikem vzniku ledvinových kamenů souvisí také věk a pohlaví.

Pitný režim v boji proti ledvinovým kamenům

Analýza údajů z několika studií zahrnující celkem téměř 300 tisíc pacientů ukázala, že vysoký příjem tekutin, který byl definován jako množství postačující k dosažení minimálního objemu moči 2 až 2,5 l za den, významně snížil riziko vzniku ledvinových kamenů (některé studie vykázaly až 60% snížení rizika). Vysoký příjem tekutin navíc významně snížil riziko opakovaného vzniku ledvinových kamenů (některé studie vykázaly až 80% snížení rizika).

Věk a pohlaví hrají roli

Jiná studie, která zahrnula 293 mužů a 416 žen, zkoumala metabolismus některých látek, které se podílejí na vzniku ledvinových kamenů. Bylo zjištěno, že vylučování vápníku močí se snižuje s věkem a hladiny vápníku v moči jsou vyšší u mužů než u žen. Zvýšení sérového kreatininu naznačující poškození ledvin způsobilo pokles hladiny vápníku v moči. Vylučování oxalátů (látek významně se podílejících na vzniku ledvinových kamenů) močí bylo vyšší u mužů, ačkoliv nebyl zaznamenán žádný rozdíl v příjmu oxalátů, což naznačuje rozdíly v metabolismu oxalátů mezi pohlavími.

Účinná prevence

Uvedené výsledky tak potvrzují skutečnost, že zvýšený příjem tekutin je nejen účinnou, ale také finančně nenáročnou a bezpečnou formou prevence vzniku ledvinových kamenů. Navíc se ukazuje, že věk a pohlaví významně ovlivňují schopnost vylučovat močí klíčové látky související s rizikem vzniku ledvinových kamenů a je třeba je vzít v úvahu při hodnocení rizika.

Zdroj: http://www.renalandurologynews.com/…icle/405536/

2. 6. 2015 | Redakce Ledviny.cz | Nefrologie pod drobnohledem

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.