Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyNefrologie pod drobnohledem Vyšší glomerulární filtrace nefront souvisí s rizikovými faktory onemocnění ledvin

Vyšší glomerulární filtrace nefront souvisí s rizikovými faktory onemocnění ledvin

Vědci z americké Mayo Clinic zkoumali, jak souvisí míra glomerulární filtrace jednoho nefronu s demografickými a klinickými charakteristikami pacientů a s jejich výsledky biopsie ledvin.

Nefron jako základní jednotka ledvin, v níž se filtruje krev

Nefron je základní stavební jednotkou ledvin. Je tvořen glomerulem (jemné krevní vlásečnice stočené do klubíčka, přes něž se filtruje krev za vzniku tzv. primární moči) a na něj navazujícím složitým systémem kanálků (kde se primární moč dále upravuje a především je ve velké míře zpětně vstřebávána).

Výzkumníci u téměř 1 400 žijících dárců ledvin analyzovali výsledky vyšetření ledvin zahrnující kontrastní počítačovou tomografii, zhodnocení celkové glomerulární filtrace a biopsii ledvin. Poté vypočítali průměrnou glomerulární filtraci připadající na jeden nefron tak, že celkovou glomerulární filtraci vydělili počtem nefronů (tento počet byl odhadnut pomocí odebraného vzorku bioptické tkáně a počítačovou tomografií zjištěného objemu části ledviny, v níž se nefrony nacházejí). 58 % zkoumaných dárců tvořily ženy, průměrný věk dárců byl 44 ± 12 let.

Glomerulární filtrace na jeden nefron se neliší podle věku ani pohlaví

Výsledky studie ukázaly, že u zdravých dospělých dárců ledvin je glomerulární filtrace na jeden nefron poměrně konstantní s ohledem na věk, pohlaví a výšku. Muži měli sice více nefronů než ženy a celková glomerulární filtrace u mužů byla vyšší, avšak glomerulární filtrace na jeden nefron se u mužů a žen významně nelišila.

Vyšší glomerulární filtrace na jeden nefron byla nezávisle spojena s nálezem větších nefronů při biopsii a rozsáhlejší glomeruloskle­rózou (sklerotické změny u krevních vlásečnic glomerulu) a arteriosklerózou (sklerotické změny u ledvinných tepen), než by se v dané věkové kategorii očekávalo. Dále souvisela s tělesnou výškou větší než 190 cm, obezitou a selháním ledvin v rodinné anamnéze.

Zdroje: www.medscape.com/…ticle/881782#vp_2 www.nejm.org/…EJMoa1614329

17. 7. 2017 | Redakce Ledviny.cz | Nefrologie pod drobnohledem

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.