Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyŽivot s dialýzou Vzplanutí lupusu je na dialýze běžné

Vzplanutí lupusu je na dialýze běžné

Někteří pacienti v konečném stadiu onemocnění ledvin trpící lupusem nadále prodělávají vzplanutí nemoci i po zahájení terapie nahrazující funkci ledvin. Lupus, přesněji systémový lupus erytematodes, je závažné autoimunitní onemocnění, které postihuje nejrůznější orgánové soustavy, zejména kůži a klouby, ale také ledviny, a vyznačuje se střídáním fáze vzplanutí nemoci a následné remise (ústupu onemocnění).

Hematologické projevy jsou nejčastější

Výzkumníci provedli analýzu údajů 88 pacientů s lupusem, kteří prodělali alespoň 3 měsíce dialýzy. U 38 pacientů se po zahájení dialýzy objevila epizoda vzplanutí lupusu s projevy mimo ledviny (pacienti prodělali celkem 50 epizod vzplanutí). Kontrolní skupinu tvořilo 50 dialyzovaných pacientů s lupusem, u nichž dosud ke vzplanutí nemoci nedošlo. 48 % epizod vzplanutí zahrnovalo projevy u nejméně dvou různých orgánů nebo orgánových systémů. Typické byly hematologické projevy spolu se zasažením další orgánové soustavy. Obecně byly nejčastější projevy hematologické (42 %), kožní (38 %) a kloubní (30 %). Vědci dále zjistili, že ke většině vzplanutí lupusu (66 %) došlo v prvních 2 letech dialýzy, s pouhými čtyřmi epizodami po pátém roce léčby.

Nejvyšší riziko vzplanutí v prvních dvou letech

Podle autorů studie je zřejmé, že pacienti v konečném stadiu onemocnění ledvin s lupusem mají zvýšené riziko vzplanutí onemocnění během prvních dvou let po zahájení náhrady funkce ledvin. Uvedené výsledky jsou v souladu s předchozími studiemi a naznačují, že pacienti by měli být sledováni zejména v prvních letech po zahájení dialýzy. S předchozími výzkumy se nová zjištění shodují také v jediném rizikovém faktoru pro vzplanutí nemoci, a tím je nižší věk při zahájení terapie vedoucí k náhradě funkce ledvin.

Zdroje: www.medscape.com/…ticle/852343 http://rheumatology.oxfordjournals.org/…349.abstract

16. 11. 2015 | Redakce | Život s dialýzou

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.