Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyŽivot s dialýzou Warfarin nezvyšuje úmrtnost pacientů na dialýze

Warfarin nezvyšuje úmrtnost pacientů na dialýze

Pacienti na dialýze mají vysoké riziko jak vzniku sraženin, tak i krvácení, a proto jakákoliv antikoagulační léčba, tedy podávání léků na snížení srážlivosti krve, musí být u nich prováděna se zvýšenou opatrností. Výsledky aktuální italské studie naznačují, že warfarin, lék s antikoagulačním účinkem, který je často používán k prevenci vzniku a léčbě krevních sraženin, nezvyšuje riziko úmrtí u pacientů na hemodialýze s fibrilací síní.

Nezvyšuje riziko úmrtí, ale nesnižuje výskyt mozkové mrtvice

Bylo sledováno 290 hemodialy­zovaných pacientů s fibrilací síní, z toho 134 užívalo warfarin. V období 2 let zemřelo 115 pacientů (z toho 4 na mozkovou příhodu), 51 z nich užívalo warfarin a 64 bylo bez této medikace. Ačkoliv antikoagulační léčba nezvýšila riziko úmrtí pacientů, byla spojena se 4násobně zvýšeným rizikem krvácení a tato léčba nesnížila výskyt ischemické cévní mozkové příhody. Výsledky také ukázaly, že přítomnost dřívějších krvácivých poruch v anamnéze pacienta u něj zdvojnásobily riziko krvácení. Naproti tomu tzv. protidestičková léčba, která ovlivňuje funkci krevních destiček a tím i srážení krve (např. aspirin), zvýšila riziko úmrtí o 71 %. Dlouhodobé užívání warfarinu bylo také spojeno s lepším přežitím, ve srovnání s přerušením léčby z důvodů jako je krvácení (69 % vs. 50 %). Sami autoři studie však naznačují, že warfarin nemusí být jediným faktorem ovlivňujícím tyto výsledky.

Rozporuplné výsledky

Předchozí výzkumy na toto téma přinesly rozporuplné výsledky. Pro objektivní posouzení rizik a přínosů warfarinu a stanovení nejlepších postupů pro prevenci mozkové mrtvice a krvácení u vysoce rizikových dialyzovaných pacientů s fibrilací síní budou nutné další studie.

Zdroje: http://www.nephrologynews.com/…sis-patients http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25352571

7. 5. 2015 | Redakce Ledviny.cz | Život s dialýzou

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.