Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyŽivot s dialýzou Zdravý chrup zvyšuje přežití na dialýze

Zdravý chrup zvyšuje přežití na dialýze

Špatný zdravotní stav zubů je podle odborníků nezávislým rizikovým faktorem úmrtnosti u pacientů v konečném stadiu onemocnění ledvin. V nedávno zveřejněné studii totiž hemodialyzovaní pacienti se špatným chrupem měli o 67 % vyšší riziko úmrtí. Navíc bylo zjištěno, že pečlivé dodržování ústní hygieny zajišťuje lepší přežití, zatímco paradontóza (zánětlivé postižení dásní) nemá na přežití v této populaci žádný vliv.

Ovlivnitelný faktor

Onemocnění chrupu a ústní dutiny může být u dialyzovaných pacientů mnohem závažnější než u běžné populace. Důvodem je zvýšené riziko podvýživy a zánětu. I když je důležité identifikovat ovlivnitelné faktory podílející se na zdravotním stavu dialyzovaných pacientů, existuje jen málo studií zabývajících se vztahem mezi stavem ústní dutiny a klinickými výsledky v této skupině pacientů, včetně úmrtnosti a kardiovaskulárního onemocnění.

Pravidelné čištění zubů je účinné

Zubařské prohlídky byly vykonány u téměř 4,5 tisíce dospělých na dlouhodobé hemodialýze. Účastníci výzkumu podstoupili standardní vyšetření zubů a vyplnili dotazníky týkající se preventivních návyků v oblasti zubní hygieny.

U jedinců, kteří měli problémy s více než 14 zuby (zubní kaz, chybějící nebo plombované zuby), se riziko úmrtí zvýšilo o 67 %. U pacientů, kteří již přišli o celý chrup, došlo k nárůstu rizika o 28 %.

Lepší přežití pak bylo prokázáno u dospělých s vlastním chrupem, kteří si zuby pravidelně čistili, používali zubní nitě, měnili zubní kartáček alespoň jednou za 3 měsíce a ústní hygienu prováděli dvě nebo více minut denně.

Výsledky samostatné analýzy pak překvapivě ukázaly, že paradontóza nebyla rizikovým faktorem pro časné úmrtí u pacientů se selháním ledvin, což je opakem toho, co je pozorováno v obecné populaci.

Stav chrupu ovlivňuje výsledky dialýzy

Klinický význam uvedených zjištění je podle autorů studie jasný. Onemocnění zubů je důležitým prognostickým faktorem u dialyzovaných pacientů. Pečlivé dodržování ústní hygieny je úzce spojeno s lepšími zdravotními výsledky bez ohledu na věk pacientů.

Zdroj: http://www.renalandurologynews.com/…ticle/351557

23. 7. 2014 | Redakce Ledviny.cz | Život s dialýzou

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.