Domácí dialýza

Domácí peritoneální dialýza

Mluvíme-li o domácí dialýze, máme nejčastěji na mysli některou z forem peritoneální dialýzy, nejčastěji CAPD dialýzu. Tu provádí pacient sám obvykle čtyřikrát za den v pohodlí svého domova. Jedna výměna dialyzačního roztoku v peritoneu zabere okolo 30 minut a není nijak náročná.

Součástí zahájení peritoneální dialýzy je podrobné zaškolení pacienta, případně dalšího člena rodiny personálem dialyzačního střediska. Jednou za 4–8 týdnů pacient podstupující domácí dialýzu absolvuje lékařskou prohlídku.

V našem prostředí není peritoneální dialýza tak častá jako ve světě. Řada důvodů ale stojí za jejím rozšiřováním – ať už je to lepší výsledná kvalita života, nedostatečná frekvence hemodialýz spojená s nedostupností center atd. Většinou je však přechod z peritoneální dialýzy na hemodialýzu a opačně možný.

Druhou formou peritoneální dialýzy je dialýza APD (CCPD). I ta se provádí v domácnosti, ovšem za pomoci přístroje a ve spánku pacienta. Výhodou je, že pacient obvykle není během dne zatěžován dalšími výměnami dialyzačního roztoku v peritoneu.

Domácí hemodialýza
V souvislosti s domácí dialýzou se v poslední době opět hovoří i o domácí hemodialýze. Idea pochází už z doby 60. let 20. století.

Někteří pacienti jsou skutečně schopni sami nebo s pomocí rodinného příslušníka provádět hemodialýzu bez větších komplikací. Hemodialyzační přístroj je ovšem velmi nákladný a i samotné napichování jehel do AV spojek vyžaduje přinejmenším odvahu a zručnost pacienta. V běžné praxi se proto s domácí hemodialýzou setkáváme velmi málo.

Na druhou stranu se v poslední době se objevují zprávy o tom, že kvalita života u pacientů dialyzovaných denně je vyšší než při běžné frekvenci hemodialýzy. V tomto ohledu je domácí hemodialýza jednou z cest, jak poskytnout takto častou hemodialýzu těm, kteří o ni mají zájem.