Jste zde: Ledviny.cz Zdravé a nemocné ledvinyCo vás čeká? Jak to vše probíhá?

Jak to vše probíhá?

Jak probíhá hemodialýza?

Ve většině případů se hemodialýza provádí v dialyzačním středisku, kam pacient třikrát týdně dojíždí. Dopravu lze jednoduše zajistit zdravotní dopravní službou (sanitkami), nic však pacientům nebrání zvolit dopravu vlastní – náklady na ni lze většinou po dohodě se zdravotní pojišťovnou dokonce proplácet. K tomu účelu dostane pacient potvrzení o provedených jízdách na speciálním formuláři.

Pacienty, kteří mají sníženou pohyblivost, přiváží do dialyzačního střediska na vozíku personál dopravní služby nebo rodinný příslušník, další pomoc s usazením do dialyzačního křesla a pak zpět na vozík na konci dialýzy má na starosti personál dialyzačního střediska.

Po příchodu na dialýzu a po desinfekci rukou si pacient v šatně odloží boty, případně další svršky, a se svým prostěradlem, přezůvkami, oblíbenou knížkou nebo jinou aktivitou vstupuje na dialyzační sál. Po zvážení a desinfekci kůže na arteriovenózní fistuli usedá na dialyzační křeslo.

Zdravotnický personál střediska provede napojení cévního přístupu na sety dialyzačního monitoru, nastaví parametry a zahájí dialýzu. Během dialyzační procedury obvykle přichází na vizitu lékař, který se informuje o nových zdravotních skutečnostech a diskutuje s pacienty o případných změnách v dialyzační léčbě. Samozřejmostí je průběžné měření krevního tlaku, pacientům je nabídnuta také svačina a nápoj dle jejich výběru.

Po ukončení procedury je pacient odpojen od dialyzačního přístroje a zdravotní sestra mu odborně ošetří cévní přístup. Poté se pacient znovu zváží a může dialyzační středisko opustit.

Jak probíhá peritoneální dialýza?

Peritoneální dialýza se označuje také jako domácí dialýza, neboť pacient ji může absolvovat v pohodlí domova. Protože správné provedení výměn je plně v rukou pacienta, případně osoby, která se o pacienta doma stará, předchází zahájení peritoneální dialýzy podrobné zaškolení odborným personálem dialyzačního střediska.

Zaškolení může mít více forem, od hospitalizace ve spolupracující nemocnici přes ambulantní návštěvy dialyzačního střediska až po návštěvy přímo doma u pacienta. Po řádném zaškolení pacient nebo pečující osoba bezpečně zvládá sterilní napojení koncovky peritoneálního dialyzačního katetru na vaky s dialyzačním roztokem, vypouštění a napouštění dialyzačního roztoku, jeho zvážení i kontrolu, odpojení od vaků a uzavření koncovky katetru.

V případě noční peritoneální dialýzy s přístrojem APD je pacient informován především o nastavení a obsluze přístroje a zvládání případných alarmů. Také dostane kontakt na 24hodinovou telefonickou podporu, na niž se může obrátit v případě neočekávaných potíží. Podobně může každý pacient kontaktovat své dialyzační středisko.

Jak probíhá transplantace?

Pokud je pacient zařazen na čekací listině, v momentě, kdy je k dispozici vhodná ledvina, je kontaktován a pozván do transplantačního centra, kam se musí dostavit co nejdříve (třeba i v noci). Od tohoto okamžiku je nezbytné, aby pacient nic nejedl, nepil a pochopitelně nekouřil. Kontraindikací k operaci je jakékoli akutní infekční onemocnění, včetně nachlazení a s takovými obtížemi musí pacient lékaře vždy obeznámit.

Po příchodu do nemocnice následuje řada vyšetření, které mají za cíl ověřit vhodnost pacienta pro transplantaci. V závislosti na hladině draslíku v krvi a na tělesné váze je u některých pacientů těsně před operací provedena ještě jedna dialýza. Pokud není nalezena v průběhu vyšetření žádná objektivní překážka, pacient se může téměř okamžitě podrobit operaci.

Naproti tomu při transplantaci od živého dárce je termín operace stanoven předem. Ledviny pacienta jsou obvykle ponechány v těle a nová ledvina se umístí na levou nebo pravou stranu podbřišku (podle toho, zda je dárci odejmuta pravá nebo levá ledvina). Aby byla zajištěna funkčnost a výživa ledviny, je třeba napojit cévy a močovod. V některých případech je nezbytné umístit do oblasti transplantované ledviny cévku, která odvádí tekutinu vznikající po operaci. Drenážní cévka se odstraňuje několik málo dní po operaci.

Po transplantaci následuje několikadenní hospitalizace a medikace imunosupresivy – léky potlačujícími imunitní reakci organismu proti transplantované ledvině a bránící tak jejímu odhojení. Sleduje se pochopitelně také funkce nové ledviny a celkový zdravotní stav pacienta.