Kontakt s přáteli a rodinou

Dialyzovaný pacient se musí vyrovnat zejména s psychickou zátěží způsobenou zcela novou situací v oblasti osobního i pracovního režimu a organizace života jako takového. Obavy z toho, jak tuto skutečnost přijme zaměstnavatel, přátelé, nebo třeba i partner, negativní zkušenosti z některých dialyzačních středisek – to všechno často způsobí, že se pacient uzavírá do sebe.

Přitom právě tento stres může ono obávané narušení partnerských, rodinných i přátelských vztahů v důsledku způsobit. U peritoneálně dialyzovaných pacientů bývá podvědomým stresovým faktorem změna fyzického vzhledu (břišní katetr), ovšem tu lze snadno skrýt pod oblečení.

Nejlepším doporučením je však především otevřenost – nebojte se zejména se svými blízkými mluvit o všem, co vás trápí. Můžete se nejprve poradit s lékařem či odborníky v dialyzačních centrech a až poté obeznámit například svého zaměstnavatele s vaším zdravotním stavem. Žádný typ dialýzy totiž nemá vliv na vaše kvality, znalosti a zkušenosti.