Cestování s dialýzou

Cestování pacientů závislých na dialyzační léčbě je komplikováno nutností zajistit pokračování v zavedené léčbě bez přerušení. Výhodou peritoneální dialýzy je možnost cestovat – s dostatečnou zásobou dialyzačních roztoků – takřka bez omezení. V případě delšího pobytu mimo domov lze s firmou dodávající dialyzační roztoky obvykle dohodnout dodávku roztoků přímo na místo (například na chatu apod.).

Ani hemodialyzovaný pacient rozpis směn hemodialýzy přerušit nemůže. Proto při pobytu mimo dosah svého dialyzačního střediska musí mít dopředu domluvenu tzv. rekreační dialýzu v jiném středisku poblíž místa pobytu. Vzhledem k poměrně dobrému pokrytí ČeskaSlovenska to ale většinou s předstihem jednoho až dvou týdnů nebývá problém.

Řada zdravotnických zařízení (např. B. Braun Avitum) provozuje celou síť středisek na opravdu vysoké profesionální úrovni. V rámci svých služeb dokážou zprostředkovat dialýzu i v hůře dostupných destinacích a zajistit tak pacientům příjemný pobyt s jistotou kvalitní dialyzační léčby.

Tyto „prázdninové dialýzy“ jsou skvělou příležitostí k rekreaci, během nichž se pacienti mohou oddávat poznávání cizích krajů či strávit nezapomenutelné chvíle se svými blízkými, aniž by museli být vázáni přímo na své domovské dialyzační centrum. Zmiňovaná síť B. Braun Avitum je součástí koncernu B. Braun, díky čemuž se mohou její klienti kromě dovolené v Česku a na Slovensku bez obav vypravit také do Chorvatska, Maďarska nebo Francie.

Navíc B. Braun Avitum nabízí (nejen svým, ale všem dialyzovaným pacientům) možnost zajistit nejbližší dialýzu na požádání i pro další destinace a to na základě předběžné konzultace po e-mailu, telefonu nebo formuláře pro objednávku. Vzájemná spolupráce mezi dialyzačními středisky je profesní ctižádostí všech zdravotníků pracujících v oboru dialýzy.

Více informací o rekreačních a prázdninových dialýzách naleznete na webových stránkách www.prazdninove-dialyzy.cz, případně pro zahraniční pacienty na www.holidaydialysis.org. Můžete také využít kontaktní adresu:

B. Braun Avitum s.r.o.
Centrum rekreačních dialýz
V Parku 2335/20
148 00 Praha 4
e-mail: prazdninovadialyza.cz@bbraun.com
Tel. +420–271 091 922
Fax +420–271 091 923
Kontaktní osoba: Ing. Helena Málková