Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyTransplantace Infekce BK virem po transplantaci ledvin

Infekce BK virem po transplantaci ledvin

BK virus je široce rozšířený lidský polyomavirus, který nepředstavuje pro zdravé osoby s dobře fungujícím imunitním systémem významné nebezpečí. Pokud jsou však imunitní funkce organismu narušeny, může být příčinou různých chorob močového ústrojí. Virus způsobuje také tzv. BK nefropatii, a je proto významným rizikovým faktorem pro dysfunkci a ztrátu štěpu po transplantaci ledvin. Možnosti léčby infekce virem BK jsou omezené a neexistuje účinná prevence. Základem léčby BK nefropatie je omezení imunosupresiv­ní léčby.

Protilátky proti dárcovskému orgánu

Nejběžnějším přístupem k BK infekcím u pacientů po transplantaci je snížení dávky imunosupresivních léčiv zabraňujících odmítnutí transplantovaného orgánu, aby jejich imunitní systém mohl bojovat s infekcí. Hlavním problémem uvedeného postupu je však ohrožení transplantovaného orgánu.

Vědci analyzovali zdravotní výsledky 785 pacientů po transplantaci ledviny nebo ledviny a slinivky břišní. U 132 z nich (17 %) se v průběhu sledování vyvinula BK viremie (přítomnost virů v krevním oběhu) navzdory snížení jejich imunosupresiv­ní léčby.

I když nebyl zjištěn žádný významný rozdíl, pokud jde o přežití pacienta nebo transplantované ledviny po průměrnou dobu tří let, pacienti s BK infekcemi měli větší pravděpodobnost tvorby protilátek proti nově transplantovanému orgánu. Takové specifické protilátky proti antigenům dárce mohou mít negativní vliv na přežití transplantovaných orgánů. Budoucí léčebné strategie by se proto měly zaměřit jak na boj proti odmítnutí orgánu, tak na potlačení BK infekce.

BK infekce a odmítnutí orgánu

Uvedená zjištění naznačují, že pacienti po transplantaci ledviny infikovaní virem BK mají větší pravděpodobnost, že u nich dojde k tvorbě protilátek proti transplantovanému orgánu než neinfikovaní pacienti. Poprvé se ukázalo, že existuje spojení mezi dvěma častými komplikacemi po transplantaci ledvin – BK viremií a specifickými protilátkami proti antigenům dárce. Podstata uvedeného mechanismu je však stále nejasná a bude nutné ji prozkoumat v rámci dalších studií.

Zdroje: http://www.nephrologynews.com/…c-antibodies http://jasn.asnjournals.org/…119.abstract

8. 1. 2015 | redakce Ledviny.cz | Transplantace

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.