Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyTransplantace Těhotenství po transplantaci je bezpečné

Těhotenství po transplantaci je bezpečné

Transplantace provází užívání imunosupresivních léčiv. Těhotenství při jejich užívání je velkou výzvou současného zdravotnictví, a proto výsledky studií zabývajících se otázkou vlivu tohoto typu léčiv na průběh těhotenství jsou důležité. Z údajů amerického Národního registru těhotných žen po transplantaci vyplývá, že těhotenství u žen, které podstoupily transplantaci ledviny a užívají léky proti odmítnutí orgánu, je těhotenství bezpečné a jejich zdravotní výsledky jsou příznivé.

Odmítnutí a ztráta štěpu nesouviselo s typem léku

Bylo hodnoceno 1 514 těhotenství u 895 žen, které podstoupily transplantaci ledvin v období let 1967 až 2013 a užívaly tři různé imunosupresivní léky – azatioprin, cyklosporin A a takrolim.

Míry výskytu odmítnutí a ztráty štěpu byly u všech třech léčiv srovnatelné. Objevilo se však více případů hypertenze v průběhu těhotenství u žen léčených cyklosporinem než u pacientek léčených azatioprinem nebo takrolimem (61,5 % versus 26,1 % versus 51,0 %). Navíc u žen léčených cyklosporinem byly významně vyšší hladiny kreatininu v séru.

Těhotenství není bez rizika, ale má dobré výsledky

Nebyly zjištěny žádné významné rozdíly mezi užíváním uvedených třech imunosupresivních léků, pokud jde o odmítnutí orgánu vyžadující v průběhu těhotenství farmakoterapeutický zásah (množství případů se pohybovalo se v rozmezí 0,5 až 1,4 %), nebo ztrátu štěpu 2 roky po těhotenství (množství případů se pohybovalo se v rozmezí 4,2 až 7,2 %).

Podíl živě narozených dětí se pohyboval v rozmezí od 77,6 do 81,6 %, a míry samovolných potratů byly u účastnic studie podobné jako v běžné populaci. Asi polovina dětí v každé skupině se narodila těsně před 37. týdnem těhotenství, což by je kvalifikovalo za předčasně narozené, ale děti prospívaly dobře.

Množství případů novorozenců s vrozenými vadami nebylo větší než v běžné populaci a následné dlouhodobé sledování dětí ukazuje, že si vedou dobře, pokud jde o schopnosti učení a chování.

Autoři výzkumu doporučují, aby se na péči o těhotné ženy po transplantaci ledvin podílel jak porodník, který má zkušenosti s vedením vysoce rizikových těhotenství, tak i specialisté z transplantačního centra.

Zdroj: http://www.medscape.com/…ticle/835250#vp_2

21. 1. 2015 | Redakce Ledviny.cz | Transplantace

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.