Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyŽivot s dialýzou Možnost odmítnout dialýzu

Možnost odmítnout dialýzu

Jaký život čeká starší pacienty s pokročilým chronickým onemocněním ledvin, kteří se po zvážení všech pro a proti rozhodnou nenastoupit na dialyzační léčbu? To se pokusili zjistit australští nefrologové, kteří zkoumali přežití, zatížení symptomy a kvalitu života pacientů s chronickým onemocněním ledvin, kterým sice byla poskytována standardní podpůrná nefrologická péče, ale kteří se rozhodli nezahájit dialyzační léčbu.

Nižší úmrtnost v predialyzační péči

Do studie bylo zahrnuto celkem 273 pacientů v predialyzačním období, kteří podstupovali obvyklou nefrologickou péči. Dále pak 122 pacientů, kteří se rozhodli nenastoupit na dialýzu, jimž však byla poskytována podpůrná nefrologická léčba a navíc paliativní terapie, která zmírňuje příznaky a potíže nevyléčitelně nemocných. Dalších 72 zkoumaných pacientů v období studie zahájilo dialýzu, aniž by prošli predialyzační péčí. Pacienti, kteří se rozhodli nezahájit dialyzační léčbu, byli obecně starší než pacienti v predialýze, ale funkčnost jejich ledvin byla při první návštěvě kliniky podobná. U 92 (34 %) pacientů v predialyzační skupině byla nakonec zahájena dialýza.

Ve srovnání se skupinou bez dialyzační léčby vykazovali pacienti v predialýze nižší úmrtnost, a to jak ti, kteří ve sledovaném období nevyžadovali dialyzační léčbu, tak i ti, kteří ji zahájili. Nižší úmrtnost však nebyla prokázána u dialyzovaných pacientů bez předchozí predialyzační péče.

Paliativní léčba pro přiměřenou kvalitu života

Průměrné přežití u pacientů, kteří se rozhodli dožít bez dialýzy, činilo 16 měsíců a 32 % z nich přežilo více než 12 měsíců poté, co dosáhli hodnot indikujících potřebu dialýzy. U 57 % pacientů bez dialýzy byly příznaky po dobu 12 měsíců stále stejné nebo se zlepšily a 58 % z nich udávalo stabilní nebo lepší kvalitu života.

Odmítnutí dialyzační léčby může být oprávněnou volbou zejména pro starší pacienty s chronickým onemocněním ledvin. Metody paliativní medicíny mohou v těchto případech zajistit přiměřenou kontrolu symptomů a kvality života. Pacientům by však měly být nejprve poskytnuty všechny relevantní informace týkající se jejich zdravotního stavu i možných důsledků jejich volby. Konečnému rozhodnutí by pak mělo předcházet důkladné zvážení všech pozitiv a negativ.

Zdroj: http://cjasn.asnjournals.or g/content/10/2/260­.short?rss=1

8. 6. 2015 | Redakce Ledviny.cz | Život s dialýzou

Komentáře

Karel Kučera (8. 2. 2020 — 23:39)

chodím na dialyzu ale není mi z ní dobře a zdá se mi, že je to stále horší. Chci dialyzu ukoncit a volit kozervativní léčbu. Hemodialyza mě mimořadně stresuje a komplikuje mi život. A jsem močící pacient.Chtěl bych to zkusit, jaké mám možnosti…

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.