Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyNefrologie pod drobnohledem Předčasné stárnutí při chronickém onemocnění ledvin

Předčasné stárnutí při chronickém onemocnění ledvin

Výsledky nedávné studie ukazují, že albumin v moči je spojen s nedostatkem proteinu ovlivňujícího stárnutí. To vysvětluje, proč dochází k předčasnému stárnutí už v počátečních stadiích chronického onemocnění ledvin, dokonce i u pacientů s normální funkcí ledvin.

K závažným rizikům chronického onemocnění ledvin patří také předčasné stárnutí

Pro většinu pacientů s chronickým onemocněním ledvin je hlavní hrozbou zejména konečné selhání ledvin a nutnost dialyzační léčby nebo transplantace. Často však zůstává opomíjen fakt, že k závažným rizikům chronického onemocnění ledvin patří také předčasné stárnutí a úmrtnost, zejména z kardiovasku­lárních příčin. Předčasné stárnutí bylo dříve považováno za důsledek akumulace toxinů, které jsou za normálních podmínek zdravými ledvinami odstraňovány močí. Tento jev se však vyskytuje pouze v pokročilých stádiích chronického onemocnění ledvin, zejména v konečném stadiu onemocnění. Předčasné stárnutí je však běžné také v raných stadiích chronického onemocnění ledvin, kdy je eliminace toxinů ledvin stále v normálu.

Onemocnění ledvin je charakterizováno nedostatkem proteinu zabraňujícímu stárnutí

Nebylo jasné, proč tomu tak je, až do objevu proteinu s názvem Klotho, který ovlivňuje řadu mechanismů spojených se stárnutím organismu a jehož nízká hladina signalizuje brzký nástup degenerativních procesů v těle. Chronické onemocnění ledvin je charakterizováno nedostatkem tohoto proteinu již od velmi raných stadií, což významným způsobem ovlivňuje proces stárnutí. Autoři nedávné studie zkoumali hypotézu, zda přítomnost albuminu v moči, charakteristický znak časné fáze chronického onemocnění ledvin, může přímo a nezávisle snižovat tvorbu proteinu Klotho. Tuto domněnku pak potvrdili jak na buněčných kulturách, tak na zvířecích modelech, a nakonec i u pacientů s albuminurií, kteří ale stále vykazovali normální funkci ledvin.

Testování albuminurie má svůj význam

Tento časný pokles tvorby proteinu Klotho v důsledku albuminurie může podle autorů studie přispět k vyššímu riziku předčasného úmrtí a progrese chronického onemocnění ledvin. Testování albuminurie tak podle nich může být pro posouzení zdravotního stavu pacienta stejně důležité jako vyšetření glomerulární filtrace.

Zdroj: https://academic.oup.com/…x376/4841978?…

http://web.era-edta.org/press-releases

19. 3. 2018 | Redakce ledviny.cz | Nefrologie pod drobnohledem

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.