Akutní selhání ledvin

Roste počet akutních selhání ledvin

Podle studie z Kalifornské univerzity z roku 2012 jsou případy těžkých akutních poškození ledvin stále běžnější. Jejich počet ve Spojených státech narůstá každým rokem o 10 % a v posledním desetiletí se jejich výskyt zdvojnásobil. Autoři studie získali informace z národní databáze, která sleduje všechny příčiny hospitalizací. Uvedená data využili k odhadu celkového počtu akutních selhání ledvin, která byla natolik závažná, že vyžadovala léčbu na dialýze.

Možné příčiny

Celkový počet úmrtí spojených s akutním poškozením ledvin se období 2000 až 2009 více než zdvojnásobil, jelikož vzrostl z původních 18 000 v roce 2000 na 39 000 v roce 2009. Hlavními příčinami těchto selhání byly nejčastěji závažné infekce, traumata, komplikace po operaci a nežádoucí reakce na léky. Odborníci dále odhadují, že přibližně 30 % tohoto nárůstu lze přičíst obecně známým příčinám, jako je např. vzestup počtu závažných infekcí a akutních srdečních selhání nebo zvýšené používání respirátorů a srdečních katetrizací. Přesné důvody zvýšeného výskytu selhání ledvin však zatím nejsou známy.

Akutní poškození ledvin: Co bude dál

Epidemie akutního onemocnění ledvin je do značné míry skrytou záležitostí, protože samotný orgán funguje velmi vytrvale. Ledvina složená z více než milionu stejných struktur zvaných nefrony, které filtrují krev a tvoří moč, může jako celek fungovat, i když je z velké části již poškozená. Jakmile je defekt ledvin natolik závažný, že vyžaduje, aby pacient zahájil dialýzu, následky jsou často fatální. Asi jedna pětina pacientů účastnících se výzkumu, jejichž akutní poškození ledvin vyžadovalo dialyzační léčbu, zemřela. Analýza uvedených údajů z posledního desetiletí přináší cenná data a je prvním krokem směrem k odhalení příčin nárůstu akutních selhání ledvin a k zavedení preventivních opatření do budoucna.

Zdroj: http://www.kidneydialysisnews.blogspot.co.uk/2012/11/awak-develop-hemod…

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme