Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyZe zahraničních zdrojů Raději zemřelý nebo žijící dárce?

Raději zemřelý nebo žijící dárce?

Nizozemští vědci zjistili, že mnoho pacientů, kterým byl transplantován orgán od zemřelého dárce, mělo k dispozici **potenciálního žijícího dárce, kterého odmítli, nebo nechtěli **. Z výsledků výzkumu vyplývá, že tito pacienti většinou čekali až na orgán od zemřelého dárce z důvodu **obavy o zdraví svých blízkých **, kteří jim ledvinu nabídli, nebo z obavy ze **zhoršení vztahu s dárcem ** orgánu. Naopak respondenti, kterým byl již orgán od živého dárce transplantován, očekávali spíše pozitivní změny ve vzájemném vztahu.

Důvody pro darování a příjem orgánu

Ti, kterým byl transplantován orgán od žijícího dárce, většinou přijali ledvinu kvůli **zlepšení kvality ** vlastního života. Dárci většinou darovali ledvinu proto, že očekávali, že transplantace učiní příjemce orgánu **méně závislým na léčbě **.

Překvapivé bylo zjištění, že existuje skupina pacientů v konečném stádiu selhání ledvin, kteří mají potenciálního dárce, ale přesto se rozhodnou čekat na dárce zemřelého. Neočekávaná je i jejich motivace pro toto rozhodnutí.

Změna ve vztahu

Obecně byly po transplantaci zjištěny **jak pozitivní, tak negativní změny ve vztahu dárce – příjemce **. Významný byl také fakt, že změny se netýkají pouze vztahu dárce – příjemce, ale zahrnují daleko širší okruh lidí, např. partnera příjemce nebo sourozence.

O problému je třeba mluvit

Je zřejmé, že tato problematika má stejnou důležitost jako otázky týkající se zdravotních problémů a je třeba ji zvážit. Pro lékaře je důležité **rozpoznat pacienty, kteří odmítají potenciálního žijícího dárce ** z výše popsaných důvodů. Lékař by měl s takovým pacientem o problému diskutovat a **neodůvodněné obavy včas rozptýlit **. Pacienti mohou být tímto způsobem lépe připraveni na to, co by se mohlo stát po transplantaci, a cítí podporu ve svém rozhodování. Dárce i příjemce by měli mít jistotu, že mohou promluvit o svých obavách a pochybnostech týkajících se transplantace.

Budoucí výzkum na reprezentativním vzorku pacientů by měl ukázat, zda se uvedená zjištění týkají pouze vybrané skupiny osob a zda je možné jejich obavy rozptýlit nebo zohlednit v jejich rozhodování.

Kromě toho je třeba dalších studií pro zjištění skutečného dopadu transplantace na vztah dárce – příjemce a faktorů, které mohou předpovídat jeho vývoj.

Zdroj: hemodialysis.com

15. 11. 2012 | Redakce Ledviny.cz | Ze zahraničních zdrojů

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.