Pro který typ náhrady ledvin se rozhodnout

Transplantace ledviny od žijícího dárce

Transplantace ledviny je stále nejúspěšnější metodou léčby selhání ledvin. Kromě možnosti získat orgán od zemřelého dárce se díky lepším výsledkům dostává opět do popředí transplantace od žijících dárců. Zatímco v současné době v USA a v některých zemích západní Evropy představují transplantace ledvin od žijících dárců kolem 40 %, v České republice je to stále pouze kolem 8 %.

Kdo může být dárcem?

Dárcem ledviny se může stát geneticky příbuzný, tedy rodiče, sourozenci, případně i jiní příbuzní. Darovat ledvinu může však i osoba bez příbuzenského vztahu k příjemci, např. partner nemocného či blízcí přátelé. Pokud je však dárcem osoba bez příbuzenského vztahu k pacientovi, je nezbytné posouzení Etickou komisí. Výsledky takových transplantací jsou při současné úrovni imunosupresivní léčby velmi dobré.

Co musí dárce splňovat?

Nutnou podmínkou úspěšné transplantace je negativní křížová zkouška (tzv. cross–match) mezi dárcem a příjemcem. Jde o reakci mezi bílými krvinkami dárce a sérem příjemce. Je-li křížová zkouška pozitivní, nelze transplantaci provést, neboť orgán by byl záhy odhojen. Nezbytná je také shoda v krevní skupině a HLA kompatibilita mezi dárcem a příjemcem (tj. shodný HLA typ dárce a příjemce). HLA (Human Leukocyte Antigens) je komplex genů a jimi kódovaných proteinů, které jsou zodpovědné za rozeznávání vlastního od cizorodého a následné spuštění účinné imunitní odpovědi. Má-li nemocný k dispozici člověka ochotného ledvinu darovat, ale jeho krevní skupina k tomu není vhodná, je možné provést tzv. zkříženou transplantaci. Transplantační středisko může takové dvojici zprostředkovat kontakt s druhou dvojicí se stejným problémem a dárci mohou darovat ledviny „zkříženě", tedy nemocnému z druhé dvojice. Obě transplantace pak probíhají současně v jeden den.

Kdo nemůže být dárcem?

Potenciální dárce musí projít podrobným vyšetřením, které má za cíl odhalit skryté abnormality a zajistit bezpečnost nejenom samotné operace ale i života s jednou ledvinou. Možnost darovat ledvinu je vyloučena při existenci onemocnění ledvin, nádorech s možností metastáz, riziku přenosu hepatitidy B, HIV pozitivitě a věku nižším než 18 let.

Sledování dárce po vyjmutí orgánu

Dárci orgánů jsou celoživotně sledováni a docházejí na pravidelné lékařské kontroly. Jedna funkční ledvina však dostačuje k plnohodnotnému životu.

Výhody transplantace od žijícího dárce

Transplantace od žijícího dárce se dá lépe načasovat (ledvina je vložena do těla příjemce bezprostředně po vyjmutí z těla dárce) a má méně komplikací. Nespornou výhodou je možnost jejího provedení ještě před nástupem na dialýzu, což zaručuje nemocnému až dvojnásobné přežití v porovnání s pobytem na dialýze.

Zdroje: http://www.kst.cz

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme