Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyNefrologie pod drobnohledem Skryté důsledky epidemie obezity na onemocnění ledvin

Skryté důsledky epidemie obezity na onemocnění ledvin

Obezita se stala celosvětovou epidemií a v příštím desetiletí se očekává výrazný nárůst jejího výskytu. To povede ke zvýšení rizika vzniku dalších onemocnění, jako je diabetes nebo kardiovaskulární onemocnění. Výsledky některých studií však navíc přinášejí důkazy o úzkém propojení obezity a chronického onemocnění ledvin.

Nárůst obezity způsobuje vyšší výskyt glomerulopatií

Vysoký BMI (index tělesné hmotnosti) je jedním z nejsilnějších rizikových faktorů pro nově diagnostikované chronické onemocnění ledvin. U obézních jedinců (BMI nad 30) musí ledviny pracovat se zvýšenou intenzitou a dochází k tzv. hyperfiltraci, aby byly uspokojeny zvýšené metabolické nároky dané vysokou tělesnou hmotností. Zvýšení tlaku uvnitř glomelurů může poškodit ledvinnou tkáň a zvýšit riziko vzniku chronického onemocnění ledvin v dlouhodobém horizontu. Se zvyšujícím se výskytem obezity tak v posledních letech narůstá také výskyt glomerulopatií.

Obezita je spojována s negativním vlivem na funkce ledvin i u běžné zdravé populace. Vyšší BMI je spojen s přítomností a vývojem proteinurie u jedinců bez onemocnění ledvin. Navíc vyšší BMI vykázal souvislost s rozvojem nízké odhadované rychlosti glomerulární filtrace, s rychlejší ztrátou odhadované glomerulární filtrace v čase a nakonec i s výskytem selhání ledvin. Středně těžký stupeň obezity (BMI 35 až 40) byl spojen s rychlejší progresí chronického onemocnění ledvin u pacientů s již existujícím chronickým onemocněním ledvin.

Obezita zvyšuje riziko nádorů ledvin

Nepříznivé účinky obezity na ledviny se týkají i nádorových onemocnění ledvin. Výsledky britské studie s více než 5 miliony osob ukazují, že nárůst BMI o 5 jednotek byl spojen s o 25 % vyšším rizikem výskytu rakoviny ledvin a že 10 % všech nádorových onemocnění ledvin má souvislost s nadměrnou tělesnou hmotností.

Další rozsáhlá analýza zkoumající globální vliv obezity na výskyt onkologických onemocnění odhaduje čísla ještě vyšší. Tato práce uvádí, že 17 % všech nádorů ledvin u mužů a 26 % nádorů u žen je spojeno s výskytem obezity. Souvislost mezi obezitou a nádory ledvin byla konzistentní u mužů i žen a napříč všemi skupinami obyvatel z různých částí světa v analýze zahrnující údaje z 221 studií (z nichž 17 zkoumalo přímo rakovinu ledvin). Nádory ledvin zde dokonce vykázaly třetí nejvyšší riziko mezi sledovanými nemocemi spojenými s obezitou.

Zdroj: https://academic.oup.com/…sequences-of

2. 5. 2017 | Redakce Ledviny.cz | Nefrologie pod drobnohledem

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.