Hygiena

Zejména během péče o vstup pro dialýzu a během provádění dialýzy samotné je nezbytné mít hygienicky čisté ruce, ať už se jedná o pacienta nebo ošetřující osobu.

Pro každodenní hygienu se u pacientů s břišním katetrem nebo s kanylami (centrální, permanentní) doporučuje sprchování. Očištění a ošetření samotného prostoru kanyly je vždy na zdravotnickém personálu. Sprchování a ošetřování otvoru pacientem se nedoporučuje. Místo s permanentním žilním katetrem by mělo mezi dialýzami zůstat čisté a sterilně překryté.

Pro pacienty s vytvořenými AV spojkami žádné výrazné omezení neexistuje, mohou se koupat i ve vaně. U pacientů dialyzovaných přes tento vstup je důležitým hygienickým opatřením odstranění obvazu nebo náplasti z místa vpichu do šesti hodin po provedené hemodialýze.