Jste zde: Ledviny.cz Zdravé a nemocné ledvinyNemoci ledvinNemoci Systémový lupus erytematoides (SLE)

Systémový lupus erytematoides (SLE)

Systémový lupus erytematoides (SLE) je autoimunitní onemocnění, které postihuje mnoho částí těla, přednostně kůži a klouby, ale také ledviny. U žen je přitom pravděpodobnost výskytu SLE mnohem vyšší než u mužů. Spouštěcím faktorem tohoto onemocnění mohou být například virové infekce.

Poškození ledvin lupusem je označováno jako lupusová nefritida. Při mikroskopickém vyšetření vzorku tkáně ledviny odebraného při biopsii je rozlišováno několik typů poškození ledvin – od ukládání protilátek, přes známky zánětu, až po vznik jizev. Prognóza a léčba každého takového typu poškození je často zcela odlišná a bez biopsie není možné určení správného postupu. Proto je u podezření na lupusovou nefritidu bioptické vyšetření pacientům silně doporučováno.