Vaskulitidy

Vaskulitida je odborný termín pro zánět cévy, respektive cévní stěny. Není orgánově specifická a nevyhýbá se žádnému průměru cévy. Protože ledviny obsahují opravdu nepřeberné množství kapilár, bývají vaskulitidou často postiženy. Vaskulitidy spadají svým původem mezi imunitně způsobená postižení ledvin.

Přímo protilátkami je způsobený tzv. Goodpastureův syndrom.

Imunokomplexy lokalizované v cévních stěnách jsou například Henochova-Schönleinova purpura, která ovšem nemusí vždy postihovat pouze ledviny. Většinou takovému postižení předchází postižení kožních cév, bolesti kloubů či artritidy. Jde vlastně o ukládání depozit IgA protilátek v malých cévách.

Vaskulitidy způsobené protilátkami proti komponentám neutrofilů jsou dalším možným typem vaskulitid postihujících ledviny. Jde o tzv. ANCA-pozitivní vaskulitidy. Tyto ANCA protilátky jsou namířeny proti neutrofilům a monocytům vlastního těla. Tímto typem vaskulitidy jsou například Wegnerova granulomatóza, mikroskopická polyangiitida a syndrom Churgův-Straussové. Vždy se jedná o nekrotické postižení stěny cévní.

Wegnerova granulomatóza je systémové onemocnění postihující zejména plíce a ledviny, případně oči a kůži. Pokud se neléčí, je vysoce nebezpečné a smrtelné.

Mikroskopická polyangiitida je rovněž systémovým onemocněním poškozujícím různé orgány. Ledviny bývají znatelněji postiženy sklerotickými lézemi.

Syndrom Churgův-Straussové je svým charakterem podobný jako předchozí typy vaskulitid a je pro něj charakteristická eosinofilie a astma.