Jste zde: Ledviny.cz Zdravé a nemocné ledvinyNemoci ledvinNemoci Akutní ledvinné selhání

Akutní ledvinné selhání

Už při snížení filtrační funkce ledvin přibližně na polovinu začíná v těle docházet k hromadění nevyloučených odpadních látek (kreatinin, močovina), následkem čehož jejich koncentrace stoupá nad normální hodnoty. V případě, že je tělo schopno s takto postiženými ledvinami plnit životní funkce, hovoříme o ledvinné nedostatečnosti (insuficienci). V případě, že je nezbytné ledviny nahradit, hovoříme o selhání ledvin. Dle vývoje můžeme přitom selhání ledvin definovat jako akutní nebo chronické.

Akutní selhání ledvin se projevuje jako náhlá nebo rychlá ztráta funkce ledvin. Mezi příznaky patří především snížené množství vylučované moči, bledá barva kůže, otoky, vysoký krevní tlak, nutkání na zvracení nebo přímo zvracení. Neléčené ledvinné selhávání vede k městnavému selhání srdce, otoku plic, poruchám srdečního rytmu, změnám chování, křečím a bezvědomí. Klíčová pro úspěšnou léčbu je však především příčina vzniku selhání.

  • Příčina před ledvinou: závažný pokles krevního tlaku nebo přerušení průtoku krve ledvinou, které může být způsobeno šokem, velkým chirurgickým zákrokem, těžkými popáleninami provázenými velkou ztrátou tekutin, rozsáhlým krvácením nebo akutním srdečním infarktem doprovázeným poruchou srdeční funkce.
  • Příčina v ledvině: omezení funkce ledvin jejich onemocněním (glomerulonefri­tida), poškozením toxickými látkami (organická rozpouštědla, houby, glykoly, těžké kovy) nebo léky (některá antibiotika nebo analgetika), případně rozvinutím infekce.
  • Příčina za ledvinou: náhlé selhání způsobené oboustrannými ledvinovými kameny, nádorem močového měchýře nebo zvětšením prostaty.
  • Příčina na více úrovních: například velké zhmoždění svalů úrazem nebo extrémním svalovým přetížením může vést k uvolnění velkého množství svalové bílkoviny nazývané myoglobin. Ten ucpává nefrony, čímž blokuje odtok moči a přispívá k toxickému poškození buněk nefronů.

Prognóza akutního ledvinného selhání záleží právě na vyvolávající příčině. Poškození může být přechodné, v některých případech se ale selhání ledvin nezlepší a má za následek buď trvale sníženou funkci ledvin, nebo vznik terminálního selhání ledvin, které vede k nutnosti jejich náhrady (dialýza, transplantace). Přibližně polovina akutních selhání ledvin u dospělých pacientů však končí úmrtím. To přitom většinou není způsobeno poruchou ledvin samotnou, nýbrž postižením, které selhání ledvin vyvolalo (traumata, septický stav, šok, infekce, oběhové selhání).

Při léčbě akutního selhání ledvin je klíčovým momentem zvládnutí vyvolávající příčiny, tj. léčba šoku, ztrát krve, popálenin, srdečního infarktu atd. Specifická opatření související se samotným selháním ledvin pak vyžadují doplnění tekutin při dehydrataci nebo naopak podání léků podporujících močení (diuretik) při převodnění, dietní opatření (omezení bílkovin a zvýšení příjmu karbohydráz), kontrola hladiny minerálů (draslík, sodík, vápník), léčba vysokého tlaku nebo podání léků chránících před vznikem žaludečního krvácení.

Při pokročilém stavu akutního selhání ledvin je pacient těžce převodněný s následným oběhovým selháváním, těžkou hypertenzí, dochází k poruchám vědomí a výraznému vzestupu odpadních látek v krvi. V tom případě je nutná co nejrychlejší dialyzační léčba.