Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyTransplantace Anti-TNF alfa terapie u pacientů po transplantaci ledviny

Anti-TNF alfa terapie u pacientů po transplantaci ledviny

Výsledky nedávné studie naznačují, že u většiny pacientů po transplantaci ledviny, kteří užívali tzv. anti-TNF alfa terapii, nedošlo ke snížení funkce ledviny, i když u několika z nich byly zaznamenány komplikace, jako je výskyt infekce, novotvarů či odmítnutí ledviny. Zjištění dále podporují hypotézu, že pacienti po transplantaci ledvin mají díky této léčbě větší šanci k potlačení zánětu. Nicméně riziko závažných infekcí stále přetrvává.

Tumor nekrotizující faktor alfa

TNF-α neboli tumor nekrotizující faktor alfa je látka, kterou produkují buňky imunitního systému, aby podpořili zánětlivé reakce v těle. U zdravých jedinců jsou jeho hladiny regulovány, ovšem u pacientů s chronickými onemocněními je tato regulace porušena a může vést k dalšímu zhoršování stavu. Anti-TNF alfa terapie postavená na inhibitorech TNF-alfa se používá k léčbě takovýchto chronických zánětlivých onemocnění. Rizikem terapie je však silné potlačení přirozené imunity těla, což může vést k vyššímu riziku vzniku infekčních nebo onkologických onemocnění. O vlivu anti-TNF alfa terapie na pacienty po transplantaci ledviny zatím není dostatek důkazů.

Anti-TNF alfa terapie je účinná, ale má nežádoucí účinky

Francouzská studie analyzovala údaje 16 pacientů po transplantaci ledviny, kteří užívali anti-TNF terapii z důvodu chronických zánětlivých onemocnění. 81 % analyzovaných pacientů reagovalo na léčbu a mělo stabilní funkci ledvin. U dvou pacientů došlo k rozvoji nádorového onemocnění a tři pacienti prodělali infekci, která si vyžádala hospitalizaci. Podle autorů studie je anti-TNF alfa terapie v léčbě chronických zánětlivých onemocnění u pacientů po transplantaci ledvin účinná a nevede ke zhoršení funkce štěpu. Avšak výskyt nežádoucích účinků je mezi těmito pacienty s oslabenou imunitou obzvláště vysoký. Bude tak nezbytný další výzkum, zaměřený na to, jak je možné upravit souběžnou imunosupresivní léčbu nezbytnou po transplantaci orgánu tak, aby anti-TNF alfa terapie byla pro tyto pacienty bezpečná.

Zdroje: http://journals.lww.com/…ease.31.aspx http://ckdnews.com/…t-recipients

25. 11. 2016 | Redakce Ledviny.cz | Transplantace

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.