Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyNovinky v lékařské péči Chronické onemocnění ledvin souvisí s tuhostí tepen

Chronické onemocnění ledvin souvisí s tuhostí tepen

Nový výzkum odhalil, že vyšší tuhost tepen je spojena s rychlejším poklesem funkce ledvin a se zvýšeným rizikem chronického onemocnění ledvin.

Nárůst tuhosti tepen zvyšuje kardiovaskulární riziko

Zvyšování tuhosti cévních stěn je součástí přirozeného procesu stárnutí organismu a postupně narůstá s věkem. Významný podíl na zvyšování tuhosti cévní stěny však má nezdravý životní styl, např. tučná strava, málo pohybu či kouření. Zároveň se zvyšováním tuhosti tepen může dojít ke zúžení cévního průsvitu, což má za následek zvýšení krevního tlaku a nárůst rizika kardiovaskulárních chorob.

Zvýšení tuhosti cévní stěny ovlivňuje funkci ledvin

Nizozemští vědci zkoumali více než 3,5 tisíce pacientů po průměrnou dobu 11 let. Zjistili, že každé zvýšení pulzního tlaku (rozdíl mezi hodnotou systolického krevního tlaku a diastolického krevního tlaku, který souvisí s mírou tuhosti cévní stěny) je spojeno s poklesem odhadu glomerulární filtrace i rizika výskytu chronického onemocnění ledvin. Podobná spojitost byla odhalena i v souvislosti se zvyšováním tuhosti stěny karotid (krčních tepen). Výzkumný tým navíc objevil obdobný vztah mezi tuhostí tepen a výskytem chronického onemocnění ledvin také při analýze výsledků již existujících dostupných studií.

Odhalen nezávislý rizikový faktor

Autoři výzkumu zdůrazňují, že ačkoliv hlavní strategie pro prevenci chronického onemocnění ledvin jsou v současnosti zaměřeny převážně na běžná kardiovaskulární rizika, oni ve své studii prokázali, že tuhost cévní stěny je spojena s poklesem funkce ledvin nezávisle na těchto rizikových faktorech. Může proto představovat nový cíl terapeutických zásahů pro zachování funkce ledvin.

Zdroje: www.renalandurologynews.com/…icle/454128/ http://cjasn.asnjournals.org/…190.abstract

2. 2. 2016 | Redakce Ledviny.cz | Novinky v lékařské péči

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.