Jste zde: Ledviny.cz Zdravé a nemocné ledvinyRady a tipy pro pacienty Jak zvládnout domácí dialýzu?

Jak zvládnout domácí dialýzu?

Peritoneální dialýzu provádí většinou pacient sám – výjimkou jsou děti, kterým asistují rodiče, a osoby nesoběstačné, za něž obvykle obstarává dialýzu rodinný příslušník nebo přítel či zdravotní sestra domácí ošetřovatelské pé­če.

Pokud je pacient hospitalizován a jeho zdravotní stav jemu samotnému neumožňuje provádět dialýzy, péči přebírají školené sestry pracující v dialyzačním centru, zdravotní sestry nefrologického oddělení, případně lékař.

Pacient nemusí mít obavu, že nebude vědět, jak dialýzu doma provést, nebo že nebude dostatečně zručný. V průběhu hospitalizace po zavedení peritoneálního katetru je pacient (případně i rodinný příslušník) proškolen ohledně napojování katetru na automatický přístroj či dialyzační set i ohledně péče o samotný katetr. Výměny CAPD se provádějí obvykle v domácnosti v prostoru k tomuto účelu vyhrazeném a mírně upraveném (doporučuje se stůl a křeslo v čisté klidné místnosti; důležité je zajistit místo pro skladování vaků s roztokem). Zkušení pacienti dokážou vypuštění a napuštění roztoku provést i v práci či na dovolené. APD se provádí automaticky v noci na lůžku v době spánku. O synchronizaci napouštění a vypouštění roztoku se stará přístroj sám. Přes den má pak pacient „volno“.

Hemodialýza v domácím prostředí není v našich končinách zrovna obvyklá. Kromě nákladnosti a horší dostupnosti hemodialyzačních přístrojů pro domácí použití je dalším (nikoliv nepřekonatelným) problémem obava pacientů z napichování žilního přístupu. O tom, jak je provést, je ale pacient řádně poučen a některým pacientům stačí chvilka praxe a zmíněný úkon jim nedělá žádný problém. Důkazem toho jsou i instruktážní videa určená pacientům provádějícím domácí hemodialýzu, která mají původ již v šedesátých letech 20. století.