Paliativní péče

Možnost odmítnout dialýzu

Jaký život čeká starší pacienty s pokročilým chronickým onemocněním ledvin, kteří se po zvážení všech pro a proti rozhodnou nenastoupit na dialyzační léčbu? To se pokusili zjistit australští nefrologové, kteří zkoumali přežití, zatížení symptomy a kvalitu života pacientů s chronickým onemocněním ledvin, kterým sice byla poskytována standardní podpůrná nefrologická péče, ale kteří se rozhodli nezahájit dialyzační léčbu.

Nižší úmrtnost v predialyzační péči

Do studie bylo zahrnuto celkem 273 pacientů v predialyzačním období, kteří podstupovali obvyklou nefrologickou péči. Dále pak 122 pacientů, kteří se rozhodli nenastoupit na dialýzu, jimž však byla poskytována podpůrná nefrologická léčba a navíc paliativní terapie, která zmírňuje příznaky a potíže nevyléčitelně nemocných. Dalších 72 zkoumaných pacientů v období studie zahájilo dialýzu, aniž by prošli predialyzační péčí.

Pacienti, kteří se rozhodli nezahájit dialyzační léčbu, byli obecně starší než pacienti v predialýze, ale funkčnost jejich ledvin byla při první návštěvě kliniky podobná. U 92 (34 %) pacientů v predialyzační skupině byla nakonec zahájena dialýza. Ve srovnání se skupinou bez dialyzační léčby vykazovali pacienti v predialýze nižší úmrtnost, a to jak ti, kteří ve sledovaném období nevyžadovali dialyzační léčbu, tak i ti, kteří ji zahájili. Nižší úmrtnost však nebyla prokázána u dialyzovaných pacientů bez předchozí predialyzační péče.

Paliativní léčba pro přiměřenou kvalitu života

Průměrné přežití u pacientů, kteří se rozhodli dožít bez dialýzy, činilo 16 měsíců a 32 % z nich přežilo více než 12 měsíců poté, co dosáhli hodnot indikujících potřebu dialýzy. U 57 % pacientů bez dialýzy byly příznaky po dobu 12 měsíců stále stejné nebo se zlepšily a 58 % z nich udávalo stabilní nebo lepší kvalitu života.

Odmítnutí dialyzační léčby může být oprávněnou volbou zejména pro starší pacienty s chronickým onemocněním ledvin. Metody paliativní medicíny mohou v těchto případech zajistit přiměřenou kontrolu symptomů a kvality života. Pacientům by však měly být nejprve poskytnuty všechny relevantní informace týkající se jejich zdravotního stavu i možných důsledků jejich volby. Konečnému rozhodnutí by pak mělo předcházet důkladné zvážení všech pozitiv a negativ.

Zdroj: http://cjasn.asnjournals.or g/content/10/2/260.short?rss=1

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme