Odborné nefrologické termíny mohou pacienty frustrovat

Ze závěrů nedávné studie australských vědců vyplývá, že velká část terminologie, kterou používají nefrologové, je pro pacienty s onemocněním ledvin a jejich pečovatele jen obtížné pochopitelná a často vyvolává strach a pocity marnosti.

Příliš odborný slovník způsobuje nejasnosti a obavy
===================================================

Výzkumníci hovořili s celkem 54 pacienty v různých stádiích onemocnění ledvin. Snažili se zjistit, jaký dopad na ně (a na osoby, které o ně pečují) mají některé odborné pojmy týkající se onemocnění ledvin. Zjistili, že i když pacienti měli středoškolské vzdělání, velmi často dochází k nepochopení jednotlivých pojmů. Možné problémy rozdělili do 4 hlavních oblastí:

 • Vyvolání nepřiměřené reakce: Výrazy jako „chronický“ nebo „konečné stadium“ způsobily šok a strach a vyvolaly pocit hrozící smrti. Pacienti navrhovali, aby lékaři používali mírnější výrazy, jako třeba odpovídající stádium chronického onemocnění ledvin, nebo vysvětlili, že „ledviny nefungují dostatečně“. Tj. naznačili, že onemocnění je závažné, ale nemusí nutně být smrtelné. Někteří pacienti také negativně přijímali pojmem „predialyzační, predialýza“, protože naznačuje, že dialýza je nevyhnutelná a že není možné udělat nic, aby se jí člověk vyvaroval.
 • Frustrace kvůli nejednoznačnosti: Termín „ledviny, ledvinný, ledvinový“ byl považován za vhodnější než „renální“. Pojem „chronický“ byl považován za příliš závažný termín pro pacienty v ranějších stadiích onemocnění ledvin.
 • Nejasnosti ohledně prognózy: Podle některých pacientů by snížení glomerulární filtrace vyjádřené v číslech mělo být označováno zároveň jako časné, středně pokročilé a pokročilé, aby se usnadnilo pochopení závažnosti. Lékaři by navíc měli uvádět souvislosti mezi závažností onemocnění a příznaky a nutností intervence, jako je užívání léků, dialýza nebo transplantace ledvin.
 • Mobilizace zájmu o léčbu: Na druhou stranu někteří pacienti přijali používanou lékařskou terminologii jako nevyhnutelný fakt a jednotlivé odborné pojmy pro ně byly dostatečně šokující, aby se začali lékařů více dotazovat a připravovat se na dialýzu nebo transplantaci.

  Pacienti vyžadují srozumitelnější informace
  ===========================================

  Podle autorů studie je důležité si uvědomit, že odborné termíny v nefrologii byly vyvinuty pro použití lékaři a pro pacienty mohou být často nesrozumitelné nebo je mohou špatně pochopit. A pokud nejsou pacientům interpretovány smysluplně a v souvislostech, mohou nefrologové nevědomky u svých pacientů prohlubovat strach z nemoci a pocity beznaděje.

  Zdroj:
  https://www.renalandurologynews.com/home/news/nephrology/chronic-kidney…
  https://cjasn.asnjournals.org/content/15/7/937
  https://cjasn.asnjournals.org/content/early/2020/06/24/CJN.08730620?ver…

 • Mohlo by Vás zajímat

  Zeptejte se, poradíme

  Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

  Chci se zeptat odborníka B. Braun

  Zeptejte se, poradíme