Psychologická podpora

Většina žen na dialýze je se svým sexuálním životem spokojena

Výsledky nedávné americké studie ukazují, že velká většina žen, které podstupují hemodialyzační léčbu, není sexuálně aktivní, zřídka si stěžuje na sexuální potíže a obvykle je se svým sexuálním životem spokojena, a to včetně žen, které nemají o sex zájem.

Sexuální dysfunkce versus sexuální neaktivita

Již dřívější výzkumy ukázaly, že sexuální dysfunkce je u žen podstupujících chronickou hemodialýzu běžným jevem. Nerozlišovaly však mezi sexuální dysfunkcí a sexuální nečinností. Ve zmíněné studii se však vědci snažili tyto jevy oddělit, aby zjistili výskyt skutečných sexuálních dysfunkcí u žen podstupujících hemodialýzu.

Všeobecná spokojenost se sexuálním životem

Výzkumu se zúčastnilo celkem 125 žen na hemodialýze, které posuzovaly svůj sexuální život v průběhu dvou let (celkem 1 721 hodnocení) a odpovídaly na otázky týkající se sexuální aktivity, sexuálních potíží a spokojenosti se sexuálním životem. Nedostatek zájmu o sex a absence partnera byly nejčastějším důvodem pro sexuální nečinnost. Pacientky je uvedly v 715 (43 %) a 647 (39 %) z 1663 odpovědí. Sexuální potíže jako příčina sexuální nečinnosti však byly popisovány pouze vzácně, a to v 36 (2 %) případech. V 1020 z 1582 hodnocení (64 %) ženy vyjadřovaly střední až velkou spokojenost se svým sexuálním životem. Spokojenost udávaly dokonce i v 513 z 671 (76 %) hodnocení, ve kterých byl jako důvod sexuální nečinnosti udáván nezájem o sex.

Sexuální dysfunkce je nutné řešit

Zájem dozvědět se o příčinách a léčbě sexuální dysfunkce se objevil pouze u 5 % všech hodnocení. Zdá se proto, že sexuální nečinnost je u žen na hemodialýze běžným jevem, který je pravděpodobně příliš neobtěžuje. Autoři však považují za důležité zabývat se problémem sexuálních dysfunkcí u těchto pacientek, a to s ohledem na jejich perspektivy a preference.

Zdroj: http://www.renalandurologynews.com/most-women-on-dialysis-satisfied-wit…

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme