Zdravý životní styl

Zdravý životní styl prodlužuje život na dialýze

Zdravý životní styl je obecně spojen s nižším rizikem předčasného úmrtí, ale jen málo je známo o takových souvislostech u osob s chronickým onemocněním ledvin, kteří mají vyšší riziko rozvoje srdečních onemocnění a úmrtí na choroby srdce. Výzkumy však již ukazují, že některé faktory životního stylu, jako vyhýbání se kouření, dodržování přiměřené tělesné hmotnosti a pravidelné fyzické aktivity mohou pomoci prodloužit život osob s chronickým onemocněním ledvin.

Životní styl a úmrtnost

Američtí vědci hodnotili u 2288 pacientů s chronickým onemocněním ledvin vliv čtyř faktorů životního stylu na úmrtnost. Jednalo se o stravu, fyzickou aktivitu, BMI − body mass index − a kouření. Účastníci studie byli sledováni průměrně 13 let, v průběhu této doby došlo k 1319 úmrtím. Bylo zjištěno, že:

  • Ve srovnání s jedinci s nejnižším skóre zdravého životního stylu měly osoby s nejvyšším skóre (nekuřáci, zdravě se stravující a pravidelně sportující, s BMI nad 22) o 53 % menší pravděpodobnost úmrtí z jakékoliv příčiny.
  • Jedinci s příliš nízkým BMI v rozmezí 18,5 až 22 měli o 30 % vyšší úmrtnost ve srovnání s těmi, jejichž BMI se pohybovalo mezi 22 až 25. (Normální BMI je 18,5−24,9).
  • Úmrtnost těch, co nikdy nekouřili, ve srovnání se současnými kuřáky byla nižší o 46 %.
  • O 20 % sníženou úmrtnost měli ti, kteří se pravidelně věnovali fyzické aktivitě ve srovnání s těmi, kteří necvičili vůbec.
  • Strava nebyla významně spojena s úmrtností.

Hlavně nekouřit

Z výsledků šetření vyplývá, že největší vliv na snížení mortality mělo nekuřáctví. Toto zjištění podle autorů výrazně posiluje význam odvykání kouření u pacientů s chronickým onemocněním ledvin. Autoři studie také doporučují zaměřit se u těchto nemocných na pravidelnou fyzickou aktivitu a udržování zdravé hmotnosti a obecně zvýšit jejich zájem o zdravý životní styl. Přesto bude třeba dalšího výzkumu k potvrzení výsledků a zjištění optimální stravy a optimálního BMI pro pacienty s chronickým onemocněním ledvin.

Zdroj: http://www.newswise.com/articles/view/600368/?sc=rsmn&utm_source=feedbu…

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme