Zdravý životní styl

Zdravý životní styl zlepšuje přežití při onemocnění ledvin

Pacienti s chronickým onemocněním ledvin mají ve srovnání s běžnou populací 10krát vyšší riziko kardiovaskulárních onemocnění. Studie provedená na Pensylvánské univerzitě v americké Filadelfii analyzovala údaji ze 3 studií zkoumajících kardiovaskulární rizika zahrnujících více než 27 tisíc účastníků. Z jejích výsledků vyplývá, že dodržování obecných doporučení zdravého životního stylu (nekouřit, udržovat zdravou hmotnost, mírná až intenzivní fyzická aktivita, zdravá strava a pouze mírný příjem alkoholu) snižuje riziko úmrtí a některých závažných nežádoucích kardiovaskulárních příhod u jedinců se sníženou funkcí ledvin.

Do detailu

Dodržování zásad zdravého životního stylu bylo spojeno s nižšími riziky pro úmrtnost z jakékoli příčiny, bez ohledu na eGFR. Riziko úmrtí bylo u bývalých kuřáků nebo celoživotních nekuřáků o 54 % nižší ve srovnání se současnými kuřáky. Ve srovnání s indexem tělesné hmotnosti (BMI) 30 nebo vyšším byl BMI 18,5 až 30 významně spojen s 16% sníženým rizikem úmrtí. Mírný nebo žádný denní příjem alkoholu byl významně spojen s 13% snížením rizika úmrtí ve srovnání s nadměrným příjmem. Skóre stravy 2 nebo vyšší bylo významně spojeno se 7% sníženým rizikem úmrtí ve srovnání se skóre 0–1. Zde byl udělen 1 bod za každou z následujících složek: asi 4 porce ovoce a zeleniny denně, 2 porce ryb za týden, 3 porce celozrnných potravin za den, méně než 1,5 g sodíku denně a maximálně 4 sklenice slazených nápojů týdně. Mírný příjem alkoholu byl definován jako maximálně 2 nápoje pro muže nebo 1 nápoj pro ženy denně. Jakákoli mírná až intenzivní fyzická aktivita ve srovnání s žádnou byla významně spojena s 20% nižším rizikem úmrtí.

Dodržování všech 5 zásad životního stylu snížilo riziko úmrtí o významných 52 % ve srovnání s nedodržováním žádné z nich.

Kardiovaskulární příhody

Bez ohledu na eGFR bylo nekuřáctví spojeno s 38% sníženým rizikem závažných srdečních příhod a jakákoli mírná až intenzivní fyzická aktivita s 15% snížením. Jakákoli mírná až intenzivní fyzická aktivita ve srovnání s žádnou také korelovala s 20% sníženým rizikem ischemické cévní mozkové příhody u pacientů s eGFR 60 ml/min/1,73 m2 nebo vyšším. BMI mezi 18,5 a 30 byl spojen s 13% sníženým rizikem srdečních selhání bez ohledu na eGFR. Kardiovaskulární rizika se snižovala se zvyšujícím se počtem dodržovaných zásad zdravé životosprávy.

Dodržování všech 5 doporučení bylo významně spojeno s 27% snížením rizika závažných koronárních příhod, 38% snížením rizika ischemické cévní mozkové příhody a 44% snížením rizika srdečního selhání, v porovnání s nedodržováním ani jednoho z nich.

Žít zdravě se vyplatí

To, že se přínosy zdravého životního stylu nelišily podle stadia snížené funkce ledvin, může podle autorů studie odrážet zlepšení tradičních rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění, jako je hypertenze, obezita, inzulinová rezistence a hyperlipidémie. Zdravá životospráva však může podle nich také zmírnit kardiovaskulární rizikové faktory specifické pro onemocnění ledvin, jako je albuminurie a mediátory zánětu a oxidačního stresu.

Zdroj: https://www.renalandurologynews.com/home/news/nephrology/chronic-kidney… https://jasn.asnjournals.org/content/32/3/663.long

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme