Dialyzační střediska B. Braun

Dialyzační středisko B. Braun na Bulovce slaví 30 let

V Česku funguje zhruba 71 nestátních dialyzačních středisek. V Praze bylo historicky první nestátní dialyzační středisko na Bulovce. Svět mimotělního očišťování krve prošel od té doby obrovskou proměnou. „Na začátku 90. let se z období zkoumání stalo období kvality. Jsme hrdí na to, že jsme nedílnou součástí tohoto procesu, který trvá dodnes,“ říká ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek, pod jejíž křídla dialyzační středisko na Bulovce patří. 

Je 23. září 1993. V Rusku vrcholí ústavní krize, v ČR dosahuje inflace rekordních hodnot přes 20 %. Jinak relativně obyčejný čtvrtek. Ne tak pro české zdravotnictví. Příběh dialýzy na Bulovce začíná v ten den na opačném konci Prahy – v Hájích, kde nefrolog prof. MUDr. Albert Válek zakládá v Kosmické ulici, v budově bývalých jeslí, první nestátní hemodialyzační středisko v Praze. To vzniklo pod značkou Parallel 50, což odkazuje na 50. rovnoběžku, která prochází Prahou. První dialýza proběhla na tomto středisku právě 23. září 1993 dopoledne. 
Všechno vypadalo úplně jinak než dnes. Například dialyzační přístroj neměl žádnou obrazovku a už vůbec ne dotykovou. Disponoval pouze ručičkovými ukazateli. „Zajímavostí je, že vrchní sestrou tam byla Jitka Pancířová, která dnes pomáhá rozvoji dialyzační péče v B. Braun Avitum na pozici globální manažerka kvality,“ říká současný primář dialyzačního střediska B. Braun Dialog na Bulovce MUDr. Vladimír Vojanec.

V budově France Josefa 

V čase se ukázalo, že Háje nejsou úplně optimální lokalitou. Například tam chybělo zázemí pro dialyzované pacienty v podobě dalších zdravotnických oborů. Proto začal vznikat projekt na přesun zařízení do Fakultní nemocnice Bulovka. V roce 1997 proběhlo slavnostní otevření nového dialyzačního střediska, které z jihu Prahy přesídlilo do pavilonu č. 8 v areálu Fakultní nemocnice Bulovka. Šlo o vůbec nejstarší pavilon v celé nemocnici otevřený v roce 1908 zakládající listinou císaře Františka Josefa. 
Dialyzační středisko se tak stalo plnohodnotnou součástí nemocnice. Znamenalo to mimo jiné, že pacienti dialýzy měli snadnější přístup ke komplexní zdravotní péči v případě komplikací, pacienti nemocnice naopak získali v rámci areálu nefrologickou odbornost, kterou nemocnice do té doby neměla (oddělení, nefrology ani dialýzu).

Změny vlastníků 

slavnostni_otevreni_dialyzacniho_strediska_na_bulovce
Slavnostní otevření dialyzačního střediska na Bulovce společností B. Braun, 2003

V roce 2002 vlastnictví dialýzy přešlo na dobu necelého roku na firmu RTS-Baxter. Následující rok středisko koupila firma B. Braun, která začala dialyzační středisko provozovat pod značkou EuroCare. Dialyzačních středisek v té době již měla celou síť. Od 1. 1. 2007 došlo k přejmenovaní na B. Braun Avitum Bulovka s.r.o. Od roku 2011 středisko funguje pod hlavičkou B. Braun Avitum s.r.o, stejně jako ostatní dialyzační střediska v ČR. „Zatímco v roce 1989 se léčilo na dialýze pouze zhruba 50 lidí na milion obyvatel, o 20 let později to bylo už 560 lidí na milion obyvatel. Z těchto čísel je vidět, jak prudkým rozvoje dialyzační ošetření v 90. let a v první dekádě nového milénia procházelo,“ vysvětluje Martin Kuncek. Rychlý rozvoj dialýzy potvrzuje i počet dialyzačních středisek. V roce 1960 jich bylo v celém Československu šest, v roce 2008 už 91 a loni celkem 113. 

Provizorium v „Tesko baráčku“

Po přechodu dialyzačního střediska pod B. Braun došlo k upgradu vybavení a původní, tehdy již zastaralé, dialyzační přístroje od firmy Gambro, byly nahrazené moderními přístroji firmy B. Braun, které již splňovaly ty nejnáročnější certifikace a požadavky na bezpečnost, účinnost a biokompatibilitu. 
Po několika letech nemocnice dostala dotaci na rekonstrukci Pavilonu 8 s cílem sdružit v něm všechny laboratorní obory jako je hematologie, biochemie a mikrobiologie. Dialyzační středisko muselo hledat jiné místo. Provizorním řešením bylo umístění do tzv. „Tesko baráčku,“ v němž se také nachází oddělení vzdělávání FNB. „Původně to byla buňka z 60. let, kterou tam stavaři měli po dobu přestavby v nemocnici. Středisko si tehdy kapacitně pohoršilo na 12 lůžek. Přesto jsme v těchto prostorách zvládli úspěšně fungovat mezi lety 2009 a 2015,“ popisuje složité období Vladimír Vojanec.
A protože šlo o přechodné řešení, bylo potřeba najít vhodné místo pro vybudování zcela nového střediska. Od roku 2014 začal běžet tento projekt pod názvem pavilon B. Braun Dialog. V květnu roku 2015 byla tato budova slavnostně otevřena a tamní dialyzační středisko se stalo jedním z nejmodernějších v celé zemi. A to hlavně díky nejmodernější úpravně vody a systému kontroly a údržby rozvodů vody pro dialýzu, umožňující automatickou horkou dezinfekci, případně i sterilizaci okruhu horkou parou. „Během prvního roku jsme na novém dialyzačním středisku provedli 12 tisíc dialyzačních výkonů a měli jsme 92 pacientům v dialyzačním programu,“ vzpomíná Vladimír Vojanec.

Dialog v praxi

dialyzacni_sal_lehatka_dialyza
Dialyzační sál střediska B. Braun na Bulovce

 

Ve všech ohledech moderní budova má celkem 27 dialyzačních míst, která zajišťují chronický i akutní program pro spádové pacienty i pro potřeby Nemocnice na Bulovce. Provozuje také program domácí hemodialýzy a peritoneální dialýzy, což jsou metody, které umožňují pacientům být dialyzováni doma, mimo dialyzační středisko. 
V B. Braun Dialogu funguje také nefrologická ambulance, která jen v roce 2022 ošetřila téměř 6000 pacientů. Vedle toho je zde rovněž poskytována podpora v oblasti nutričního poradenství, a to nejen pro zde dialyzované pacienty, ale také pro pacienty z okolních zdravotnických zařízení. Nejčastěji jde o pacienty onkologie, plicního oddělení nebo chirurgie. 

covid_dialyzacni_stredisko_na_bulovce_personal
Personál dialyzačního střediska při covidu-19

 

 

Postupně přibývá také pacientů s transplantovanou ledvinou. Ti nadále zůstávají pod dohledem nefrologů. V péči střediska je v současné době celkem 108 transplantovaných pacientů.
Počet dialyzovaných pacientů se během dvaceti let, kdy středisko provozuje firma B. Braun, pohyboval od 64 do 110. 

Dokud bylo dialyzační středisko v Pavilonu 8, pacientů bývalo okolo 90. Stará budova Tesko měla maximální kapacitu 72 pacientů, takže mezi lety 2010–2014 je zde pokles a přetlak pacientů v té době muselo kompenzovat dialyzační středisko na Černém Mostě. Po roce 2015 dochází k nárůstu počtu pacientů. Nárůst kulminoval v roce 2019 před nástupem onemocnění covid-19, kdy bylo v péči dialyzačního střediska 110 pacientů.

 

Dobrý soused Bulovka

Spolupráce dialyzačního střediska s Fakultní nemocnicí Bulovka je ve třech dekádách provozu na výborné úrovni. Dialog zajišťuje pro nemocnici dialyzační péči včetně akutních výkonů. Spolupráce mezi Dialogem a FN Bulovka tak zahrnuje i nefrologická konsilia v rámci celé nemocnice. Dále třeba asistovanou peritoneální dialýzu nebo služby nefrologické ambulance. 

Velkou výzvou byla spolupráce během pandemie covid-19. Dialyzační středisko se staralo například o dialyzované pacienty až z Karlovarského kraje, kteří byli převezeni na Bulovku v souvislosti s covid-19. Standardně byli v péči infekčního oddělení, a když se jejich stav stabilizoval, jezdili na dialýzu do Dialogu. Jindy to fungovalo i obráceně, kdy pracovníci z Dialogu s mobilními dialyzačními přístroji docházeli za pacienty například na JIP,“ popisuje dva roky starou praxi Vladimír Vojanec. Kooperace byla ale oboustranná, například při nedostatku ochranných pomůcek. Dialyzační střediska totiž původně nespadala do kategorie zdravotnických zařízení, kam se roušky a respirátory distribuovali primárně. Primářka infekční kliniky FN Bulovka MUDr. Hana Roháčová a vedení České nefrologické společnosti se snažili úřadům vysvětlit, že by dialyzační střediska měla spadat do jiné kategorie a ochranné pomůcky dostávat, což se nakonec podařilo. Potvrdilo se, že jsou součástí akutní péče, i když jde o ambulantní zařízení. V době covidu proběhlo v Dialogu přes 500 výkonů u covid pozitivních pacientů a téměř 100 výkonů u hospitalizovaných covidových pacientů.

V průběhu 30 let své existence si dialyzační středisko B. Braun Avitum na Bulovce vybudovalo významné místo na mapě české nefrologie. Jeho nová moderní budova B. Braun Dialog a pečlivě prováděná kontrola kvality péče ukazují jeho odhodlání poskytovat pacientům péči v nejvyšších standardech a stále se zlepšovat. 

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme