Dialyzační střediska B. Braun

Zelená dialýza má u B. Braun zelenou

Společnost B. Braun Avitum se dlouhodobě zaměřuje na udržitelnost hemodialyzační péče a podporuje koncept tzv. zelené dialýzy. V rámci neustálého zlepšování jsme na našich dialyzačních střediscích provedli úvodní environmentální přezkoumání již v roce 2011. Získané výsledky nás trochu překvapily. Bylo to totiž v době, kdy se nefrologická komunita ještě intenzivně nezabývala dopadem hemodialyzačního ošetření na životní prostředí.

V současnosti je tomu jinak. Jak provozovatelé dialyzačních středisek, tak zdravotnický personál už velmi dobře ví, že dialyzační střediska spotřebovávají více vody a elektřiny a produkují více nebezpečného odpadu než jiná oddělení v nemocnici, a dokonce více než některé malé průmyslové podniky. Je to těžko uvěřitelné, ale pacient podstupující hemodialyzační léčbu třikrát týdně po dobu 4 hodin spotřebuje asi 18 000 litrů vody a 800-925 kWh elektřiny ročně. To znamená, že na jedno hemodialyzační ošetření potřebujeme v závislosti na modalitě 350–400 litrů vody, 10–12 kWh elektrické energie a vyprodukujeme kolem 1,00–1,20 kg nebezpečného odpadu. 

Hemodialyzační ošetření prováděné třikrát týdně na dialyzačním středisku má uhlíkovou stopu 3,8 tuny ekvivalentu CO2 na pacienta a rok. Domácí hemodialýza je šetrnější k životnímu prostředí, odpadá transport pacienta na dialyzační středisko a je možné optimalizovat dodávky zdravotnického materiálu.

Závazek k životnímu prostředí

Po analýze všech výsledků jsme se v B. Braun rozhodli zaměřit na koncept zelené dialýzy, definovat hranice našeho systému environmentálního managementu, plně implementovat do každodenní klinické praxe požadavky normy ISO 14001 a získat externí certifikaci od renomované německé certifikační společnosti TÜV SÜD. To se nám povedlo již v roce 2012 a od té doby jsme naší certifikaci úspěšně obhájili každý rok. Vycházeli jsme z toho, že hemodialyzační ošetření se provádí velmi podobným způsobem na všech pracovištích. Všechna dialyzační střediska by proto měla dosahovat podobnou environmentální výkonnost, ale někdy to tak není, v závislosti na mnoha faktorech.

bbraun_super_cista_voda
Jitka Pancířová před nádržemi přístroje pro přípravu A-koncentrátu

Pravidelné srovnávání výsledků environmentální výkonnosti mezi dialyzačními středisky nám umožnilo zjistit, jestli dosahuje každé naše pracoviště požadovaných hodnot, provést analýzu kořenové příčiny a případně definovat nápravná opatření. Také jsme zjistili, že i když se hodnoty environmentální výkonnosti pohybují v rámci přijatelných hodnot, někdy se v průběhu času postupně mění. Proto nestačí sledovat hodnoty výkonnosti v konkrétní chvíli, ale je nutné provádět analýzu trendů, která nám pomůže naznačit budoucí vývoj a včas reagovat.

Dobrým příkladem z naší praxe je optimalizace procesu hospodaření s odpady na dialyzačním středisku. V roce 2011 se při každém hemodialyzačním ošetření vyprodukovalo 1,8 kilogramů nebezpečného odpadu, v současné době je to pouhý 1 kilogram ve všech našich dialyzačních střediscích. Nejenom že chráníme životní prostředí, také snižujeme náklady. Takto uspořené zdroje pak můžeme použít pro další vylepšení našich dialyzačních středisek a další zvýšení komfortu pro naše pacienty.

Zásadní tedy je, jak monitorujeme a snižujeme spotřebu vody a elektrické energie na jedno hemodialyzační ošetření, jak šetříme materiály a optimalizujeme dopravu, snižujeme objem nebezpečného odpadu, informujeme pacienty o našem environmentálním závazku a pravidelně školíme personál, jak se v souvislosti s těmito procesy a postupy chovat v každodenní praxi. 

Všechny tyto parametry lze nasměrovat k větší udržitelnosti nefrologické péče, to je ten celkový koncept, kterému říkáme zelená dialýza. Velmi si vážíme spolupráce s našimi pacienty, kteří se s námi zapojují do různých zelených projektů a pomáhají nám chránit životní prostředí, ať už se jednalo o sázení stromů v blízkosti našich dialyzačních středisek nebo o spolupráci při šetření přírodních zdrojů.

Jak pomáhá technologie?

bbraun_zelena_budova
Udržitelná budova Dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Bruntále

Pro zelenou dialýzu je také zásadní dostupnost sofistikované technologie například reverzní osmózy. Středně velké dialyzační středisko za rok spotřebuje 2,5 milionu litrů vody, což je téměř jeden olympijský plavecký bazén. Hodně vody lze ušetřit pomocí moderních systémů na úpravu vody, protože produkují mnohem méně odpadní vody než starší modely a jsou v odpovídající míře efektivnější.

S našimi sofistikovanými systémy pro úpravu vody pro dialýzu dokážeme v některých z našich dialyzačních středisek ušetřit až 40 % vody, což je zhruba jeden milion litrů vody ročně. Nevyužitá voda z úpravny vody nutně nemusí skončit jako odpadní voda, ale může se používat ke splachování toalet nebo zalévání zahrady.

Dalším klíčovým technologickým prvkem zelené dialýzy je příprava A-koncentrátu přímo na dialyzačním středisku a centrální rozvod A-koncentrátu. Toto umožňuje náš přístroj pro přípravu A-koncentrátu a jeho distribuci přímo k dialyzačním přístrojům. Na každé hemodialyzační ošetření potřebujeme okolo pěti litrů A-koncentrátu, který se obvykle dodává v jednorázových plastových kanystrech.

Dříve jsme na dialyzační střediska dováželi velký objem malých kanystrů s A-koncentrátem. V současné době dostávají dialyzační střediska pouze několik kusů vysoko-objemových zásobníků se suchým A-koncentrátem v prášku (tzv. cartridge). Suchý A-koncentrát se v přístroji smíchá s ultračistou vodou, která je dostupná na každém našem dialyzační středisku a A-koncentrát si vyrobíme přímo na místě. V porovnání s pětilitrovými plastovými kanystry je cartridge recyklovatelná a má mnohem větší objem, váží 220 kg. Výrobce ji plní opakovaně. To znamená, že s přístrojem pro přípravu A-koncentrátu a jeho distribuci přímo k dialyzačním přístrojům se použije až o 98 % méně plastu a sníží se frekvence dodávek, což přináší úsporu až 75 % emisí CO2 na litr koncentrátu.

Zajímavost: Pacient podstupující hemodialyzační léčbu třikrát týdně po dobu čtyř hodin spotřebuje asi 18 000 litrů vody a téměř megawatthodinu elektřiny ročně. To znamená, že na jedno hemodialyzační ošetření potřebujeme 350–400 litrů vody, 10–12 kWh elektrické energie a vyprodukujeme přes kilogram nebezpečného odpadu.

Udržitelnost má mnoho tváří

Do konceptu zelené dialýzy lze také zahrnout digitalizaci dokumentace, správnou obsazenost dialyzačních přístrojů a plánování směn, jinými slovy zredukovat čas, po který přístroje běží naprázdno, design budovy dialyzačního střediska, správné používání topení a klimatizačních zařízení. Optimalizovat můžeme i osvětlení, když instalujeme detektory pohybu a stmívače osvětlení v méně používaných částech dialyzačního střediska jako jsou sklady a chodby. O tom si ale povíme někdy příště.

Během posledních let, kdy se intenzivně věnujeme udržitelnosti dialyzační péče, jsme došli k závěru, že dialyzační střediska mohou sloužit jako tzv. zelený vzor pro pacienty, zaměstnance jiných oddělení v nemocnici, zúčastněné strany a komunitu tím, že implementují zelené strategie do každodenní praxe a podporují ekologicky odpovědné postupy a chování.

Jitka Pancířová
globální manažerka kvality pro dialyzační 
střediska B. Braun Avitum

Zdroje:

  • The Environmental Impact of Dialysis vs Transplantation. M. Grafals, R. Sanchez. Medstar Georgetown Transplant Institute, Georgetown University, Washington, DC Environmental Health, Harvard University, Boston, MA. Meeting: 2016 American Transplant Congress, Abstract number: C74
  • Environmental Guidelines for Dialysis A Practical Guide to reduce the environmental burden of dialysis, first edition September 2011, ISBN: 978-84-615-0998-0.
  • GREEN EXCELLENCE IN DIALYSIS – RECOMMENDATIONS FOR SUSTAINABLE KIDNEY CARE, FIRST EDITION SEPTEMBER 2022, ISBN: 978-84-09-42876-2

 

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme