NKF

en NKF

National Kidney Foundation – dobrovolná zdravotnická organizace, která se snaží o prevenci onemocnění ledvin, zlepšování kvality života pacientů s onemocněním ledvin a jejich rodinných příslušníků, zlepšení dostupnosti transplantace ledvin.

Pro pacienty a jejich příbuzné