K-DOQI

en K-DOQI

Kidney Disease Outcomes Quality Initiative – známá iniciativa NKF, která vedla ke zvýšení poskytované kvality dialyzační léčby.

Nefrologie na webu