Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyNefrologie pod drobnohledem Chronické onemocnění ledvin samo o sobě může způsobit poškození srdce

Chronické onemocnění ledvin samo o sobě může způsobit poškození srdce

U pacientů s chronickým onemocněním ledvin se často objevuje srdeční selhání, které je spojeno s vysokou úmrtností u této skupiny nemocných. Dosud se předpokládalo, že rozvoj srdečního selhání u těchto pacientů bylo jen „vedlejším produktem“ chorob, které se běžně objevují v souvislosti s onemocněním ledvin, jako je diabetes nebo ischemická choroba srdeční. Nyní se poprvé objevila studie, která naznačuje, že poškození srdce může způsobit samotné chronické onemocnění ledvin.

Fungování srdce a ledvin je úzce propojeno

Funkce srdce a ledvin se ovlivňují navzájem. Chronické onemocnění ledvin je časté při srdečním selhání – a platí to i naopak. Oba stavy mají společné mnoho rizikových faktorů, jako je diabetes, hypertenze nebo ischemická choroba srdeční. Zmíněná studie se snažila najít odpověď na otázku, zda každé chronické onemocnění ledvin samo o sobě také zároveň automaticky znamená postižení srdce. Vědci zkoumali 70 pacientů s chronickým onemocněním ledvin bez jakýchkoliv známek srdečního onemocnění. Zjišťovali u nich maximální srdeční výdej (množství krve, které srdce vypudí komorou do krevního oběhu za jednotku času) během co nejintenzivnější fyzické zátěže.

Pacienti s onemocněním ledvin měli zhoršenou srdeční funkci

Ve srovnání s kontrolní skupinou zdravých osob měli pacienti s chronickým onemocněním ledvin významně nižší maximální srdeční výdej a srdeční rezerva (schopnost navýšit srdeční výdej díky zvýšené zátěži) klesala podle závažnosti poškození ledvin. Autoři studie poukazují na to, že se jedná o první studii, která prokázala zhoršenou srdeční funkci u pacientů s chronickým onemocněním ledvin bez známého onemocnění srdce. To je podle nich důležité zjištění, protože kardiovaskulární onemocnění je stále hlavní příčinou úmrtí pacientů s chronickým onemocněním ledvin.

Zdroj: http://web.era-edta.org/press-releases https://academic.oup.com/…/450/3835850?…

29. 5. 2018 | Redakce ledviny.cz | Nefrologie pod drobnohledem

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.