Častý výskyt a rychlá progrese onemocnění ledvin u starších diabetiků

Jihokorejští výzkumníci ve své nedávné studii zjistili, že starší pacienti s diabetem 2. typu vykazují vysoký výskyt chronického onemocnění ledvin, a navíc u nich dochází k rychlému zhoršování nemoci.

Téměř 60 % starších diabetiků mělo také chronické onemocnění ledvin
===================================================================

Studie se zúčastnilo 190 pacientů ve věku 65 let a starších (průměrně 70,4 roku), kteří trpěli diabetem 2. typu přibližně 10 let. 59,5 % z nich mělo také na počátku studie chronické onemocnění ledvin. Diagnóza chronického onemocnění ledvina byla definována jako odhadovaná rychlost glomerulární filtrace (eGFR) nižší než 60 ml/min /1,73 m2 a/nebo přítomnost albuminurie.

Funkce ledvin se u diabetu ve starším věku rychle snižuje
=========================================================

Účastníci studie byli sledováni průměrně po dobu přibližně 65 měsíců. Od počátku studie až do konce sledování se průměrná eGFR významně snížila z 65,7 na 52,7 ml/min/1,73 m2. Roční pokles eGFR činil 2,42 ml/min/1,73 m2.
U 39,6 % pacientů s hodnotou eGFR 60 ml/min/1,73 m2 nebo vyšší bylo na konci sledování zjištěno zhoršení chronického onemocnění ledvin na stupeň vyšší než 3. Navíc se u 30,2 % pacientů s původně normální hladinou albuminu objevila albuminurie.
Autoři studie zjistili, že onemocnění diabetem po dobu 10 let nebo déle bylo spojeno s významnými 3,46násobným zvýšením rizika chronického onemocnění ledvin v porovnání s trváním kratším než 5 let. Přiznávají také některá omezení své studie, např. malý vzorek pacientů, pro potvrzení uvedených tvrzení proto budou nutné další studie.

Zdroj: https://www.renalandurologynews.com/chronic-kidney-disease-ckd/ckd-prev…

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6015966/

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme